Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ V PŘEROVĚ VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM KRAJEM A  OBLASTNÍ CHARITOU PŘEROV

Olomoucký kraj spolufinancuje semináře pořádané Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v Olomouckém kraji pod názvem „Spotřebitelské praktikum“.

V rámci tohoto projektu bude SOS MaS, z.s.  realizuje řadu seminářů v okresních městech.
Pátý seminář se uskutečnil v Přerově ve spolupráci s Charitou.


Kdy:
7.12.2015 od 10.15 hodin

Kde: SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov

 

Program semináře:

přehled o právech a povinnostech souvisejících se spotřebitelským právem

možnosti řešení následků případného porušení práv spotřebitelů

formy nátlaku a manipulace na seniorech (např. předváděcí akce, podomní prodej)

jak nepříznivým následkům prostřednictvím osvědčených metod předcházet