Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY PEČUJÍCÍ O SENIORY V OPAVĚ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s. ve spolupráci se Senior Pointem v Opavě připravilo pro své pracovníky pečující o seniory seminář. Účelem semináře bylo seznámit pracovníky s problematikou týkající se uzavírání smluv, seznámit je s riziky spojenými s podvodným jednáním či nekalými praktikami páchanými na seniorech.

Kdy: 20.prosince 2018

Kde: poradna SOS MaS, z.s., Přemyslovců 50, Ostrava

 

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu města Opava