Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO SENIORY V OSTRAVĚ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravilo v Ostravě ve spolupráci s Klubem seniorů Biskupstvím ostravsko-opavským pro seniory přednášku na téma: „Uzavírání nevýhodných smluv, manipulace a nekalé praktiky“

Kdy: 14.května 2019

Kde: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 1, Ostrava

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, prostřednictvím dotačního programu MPSV a rozpočtu Moravskoslezského kraje