Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO SENIORY V ODRÁCH

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravil pro seniory ve spolupráci s Charitou Odry přednášku na téma – uzavírání nevýhodných smluv, manipulace a nekalé praktiky

Kdy: 14.října 2019

Kde: Hranická 36, Odry

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, prostřednictvím datačního programu MPSV a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.