Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO SENIORY V OPAVĚ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravilo ve spolupráci se ZO v Opavě pracovníků školství – Klubem seniorů  pro členy přednášku na téma: „Uzavírání nevýhodných smluv, manipulace a nekalé praktiky“

Kdy: 3. dubna 2019

Kde: Školní jídelna ZŠ v Opavě Kateřinkách, E. Beneše 2

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, prostřednictvím datačního programu MPSV,  z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu města Opava