Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ V KARVINÉ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska připravilo pro seniory v Karviné besedu na téma: Problematiky právních vztahů k nemovitostem, dědické právo

Kdy: 11.9.2019

Téma besedy: Problematika právních vztahů k nemovitostem, dědické právo

Začátek besedy: 10.00 hodin

Projekt je spolufinancován prostřednictvím dotačního programu MPSV.