Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ NA TÉMA BYDLENÍ PRO SENIORY V JESENÍKU

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravilo ve spolupráci s městem Jeseník a jejich sociál. odborem, seminář pro seniory na téma-„Bydlení“

S bydlením je spojeno čerpání řady služeb – dodávek vody, plynu, elektřiny, tepla atd. Senioři se dozvěděli, jaká jsou pravidla pro vyúčtování a rozúčtování těchto služeb a jak můžou reklamovat tato vyúčtování? Také byli upozorněni, na co si dát pozor, zazvoní-li u dveří podomní obchodník s energiemi. Dozvěděli se, jaká práva a povinnosti má nájemník a jaká pronajímatel, a kdo hradí jaké opravy v bytě atd.

Kdy:  30. listopadu 2017

Kde:  Klub seniorů, Dukelská 718, Jeseník

 

 

 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Olomouckého kraje

logoMPSV-bm-sm