Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ O SENIORY V DĚČÍNĚ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravil ve spolupráci s Magistrátem Děčín osobám pečujícím o seniory v jejich domácím prostředí seminář.
Účelem semináře bylo seznámit pečující osoby s problematikou týkající se uzavírání smluv, problematikou svéprávnosti podle nového občanského zákoníku a seznámení s riziky spojenými s podvodným jednáním či nekalými praktikami páchaných na seniorech.

Kdy: 18. října od 11.00 hodin

Kde: v budově B magistrátu28.října, Děčín 1

 

decin

 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu Libereckého kraje a města Děčín

logompsv-bm-sm                 liberecky-kraj                decin