Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ O BYDLENÍ PRO SENIORY V ZÁBŘEHU

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravil ve spolupráci s Klubem důchodců Zábřeh seminář na téma – bydlení.

S bydlením je spojeno čerpání řady služeb – dodávek vody, plynu, elektřiny, tepla atd. Senioři se dozvěděli, jaká jsou pravidla pro vyúčtování a rozúčtování těchto služeb a jak můžou reklamovat tato vyúčtování? Také byli upozornění, na co si dát pozor, zazvoní-li u dveří podomní obchodník s energiemi. Dozvěděli se, jaká práva a povinnosti má nájemník a jaká pronajímatel, kdo hradí jaké opravy v bytě atd..

Kdy: 26.září 2017

Kde: Klub důchodců – Dům s pečovatelskou službou, Nerudova 7, Zábřeh

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Olomouckého kraje

logoMPSV-bm-sm                  Ol kraj