Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Výrobky z celého světa díky několika kliknutím přímo k vám domů – tak pohodlné a jednoduché mohou být nákupy online. Je to ale tak jednoduché i s bezpečností takto pořízených výrobků? Jako spotřebitelé máme právo brát jako samozřejmost, že výrobky, které nám budou dodány, nám nebudou nijak nebezpečné.Existují bezpečnostní pravidla a mechanismy, které musejí být splněny předtím, než zákazníci dostanou možnost zakoupit si výrobky. Orgány jednotlivých členských států Evropské unie v zájmu bezpečnosti výrobků přijímají mnoho opatření, ale řadu věcí mohou spotřebitelé učinit sami.Evropská komise spustila pilotní internetové stránky k bezpečnosti výrobků. Webové stránky jsou určené pro spotřebitele, kteří nakupují na internetu, stránky jsou k dispozici ve všech 23 jazycích EU.Co nejvýhodnější nákupy bezpečných produktů online pomůže zajistit těchto 8 tipů:

  • Zjistěte si, od koho skutečně nakupujete.
  • Nekupujte produkty uvedené v systému včasného varování (RAPEX).
  • Kupujete hračku? Podívejte se na bezpečnostní upozornění.
  • Než se pro koupi výrobku rozhodnete, přečtěte si bezpečnostní pokyny.
  • Přečtěte si hodnocení daného výrobku a internetových stránek, na kterých se prodává.
  • Narazili jste na nějaký bezpečnostní problém? Nebojte se o něm informovat!
  • Zkuste výrobek registrovat u výrobce.
  • Mějte k dispozici aktuální informace o nebezpečných výrobcích.

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=SafeProductsOnline&lng=cs

Zdroj: www.mpo.cz