Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

30.KVĚTNA – DEN POSLEDNÍHO TÍPNUTÍ!

„Protikuřácký zákon“ vstoupí v účinnost 31. 5. letošního roku. Cílem normy je posílení ochrany našeho zdraví před škodami působenými nejen tabákem, ale i alkoholem a dalšími návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení takové ochrany zejména pokud jde o děti a mladistvé, a zároveň snížení dopadů škod působených na lidském organismu návykovými látkami.

Stěžejní opatření nového tzv. „protikuřáckého zákona“:

Zákaz kouření

  • v restauračních zařízeních (kavárny, bary apod.) bez výjimek v podobě stavebně oddělených prostor nebo kuřáren (zákaz se však netýká kouření vodních dýmek a elektronických cigaret)
  • i na nekrytých zastávkách, nástupištích veřejné dopravy
  • v zoologických zahradách, ovšem s výjimkou vnějšího vyhrazeného prostoru pro kouření
  • i nadále ve vnitřních prostorech zdravotnických zařízení (s výjimkou možností kuřárny na uzavřeném psychiatrickém oddělení apod.), původní zákaz kouření ve vnitřních prostorech zdravotnických zařízení byl ale rozšířen také na prostory související s provozem tohoto zařízení – typicky tedy přilehlé chodby před ordinacemi nebo nemocniční čekárna
  • Nadále platí úplný zákaz kouření ve vnitřních i vnějších prostorech všech typů škol, tedy i vysokých škol. Zákaz kouření a užívání elektronických cigaret na veřejných prostranstvích v okolí škol bude moci zavést obec obecně závaznou vyhláškou.
  • Úplný zákaz kouření se bude vztahovat také na vnitřní zábavní prostory a na prostory, které k zábavě primárně neslouží, ale koná se v nich např. ples, diskotéka, výstava nebo koncert. Může to být například koncert ve staré tovární hale, nebo diskotéka v multifunkčních prostorech obce. Vždy po dobu konání akce bude nově platit úplný zákaz kouření.

Výjimky ze zákazu kouření

  • V nákupních centrech a na mezinárodních letištích i nadále budou moci být tzv. kuřárny, ale při splnění určitých podmínek.
  • Užívání elektronických cigaret bude zakázáno všude tam, kde zákon zakazuje kouření (na zastávkách veřejné dopravy, ve školách, dětských hřištích, divadlech…), s výjimkou provozoven stravovacích služeb (restaurace, kavárny atd.), prostoru zoologické zahrady a stavebně oddělených kuřáren tam, kde je zákon povoluje.
  • Zákaz kouření podle tohoto návrhu zákona se netýká budov věznic, s výjimkou jejich veřejnosti volně přístupných vnitřních prostor.

Prodej a podávání alkoholu

  • a propagační jízdy a jízdy na objednávku.

Sankce za nedodržení zákona nebudou mít jen podobu pokuty, ale třeba i zákazu činnosti. Např. za porušení zákazu kouření bude možno kuřákovi uložit pokutu až 5 tisíc korun. Za prodej alkoholu a tabáku osobě mladší 18 let bude hrozit fyzické osobě pokuta až 150 tisíc korun a v případě, že by se jednalo o prodej osobě mladší 15 let, bude horní hranice sazby pokuty dvojnásobná. Právnické osobě v takovém případě hrozí pokuta v řádu milionů korun a zákaz činnosti až na dva roky. Nový zákon nabude účinnosti 31. května 2017.

Zdroj: MZČR