Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Právo na důstojné bydlení je základním lidským právem. Zajištění potřeby bydlení není jen o zajištění fyzických potřeb člověka, jako je mít kde spát, kde si uvařit, případně se ohřát, ale patří k významným faktorům při naplňování lidské potřeby po bezpečí a jistotě.  Důstojné bydlení, kterému člověk může říkat domov, v sobě zahrnuje pro většinu lidí pocit pohody, klidu, jistoty, bezpečí a zajištění pořádku či předvídatelnosti dění v okolním světě. S vyšším věkem tyto hodnoty nabývají na stále větší důležitosti.

Dnešní senioři jsou mnohem zdatnější a zdravější než generace před nimi. Jsou také mnohem činnější ve všech oblastech lidského života. Více cestují, zúčastňují se sportovních akcí, zakládají kluby, absolvují vzdělávací kurzy. Toto období je pro stále více lidí pozitivním a aktivním úsekem života, během něhož se jim daří zůstávat autonomními a aktivními, nepotřebují pomoc ze strany rodiny nebo jiných osob či institucí.

Často se hovoří o tom, že problémy, které senioři v související s bydlením řeší, jsou především ekonomické. Do jisté míry to může být pravda. Nízké příjmy seniorů, kteří často musí vyjít pouze s nevelkým státním důchodem, v relaci k vysokým nákladům na bydlení, malý počet malometrážních bytů atd., mají určitě svůj vliv na to, že se velké procento seniorů pohybuje až na hranici tzv. příjmové chudoby.

V poradnách SOS MaS, z. s. a při našich četných setkáních se seniory se však setkáváme s tím, že jde o problematiku mnohem komplexnější. Vyřešení otázky bydlení jako takové tak nemusí nutně souviset pouze s výší příjmu a nabídkou vhodných bytů. Senioři také zpravidla neřeší jen otázky související s jejich aktuálním bydlením (vysoké nájmy, spory s pronajímatelem, spory s dodavateli energií a služeb, sousedské vztahy), ale také otázka vyřešení jejich budoucího bydlení, tedy bydlení ve starším seniorském věku, je či by měla být pro většinu aktivních seniorů aktuální…

Odborníci se shodují, že nejzazší dobou, kdy by měl člověk nad otázkou bydlení ve starším seniorském věku uvažovat, je doba, kdy je ještě aktivní, a kdy je schopen racionálně rozhodovat o svém nemovitém majetku, vyslovovat svá přání vůči své rodině, či mohl činit konkrétní kroky k tomu, aby pokud to bude s ohledem na zdravotní stav možné co nejdéle zůstal ve svém stávajícím domově. V zájmu každého z nás jednoznačně je, aby každá případná plánovaná i neplánovaná změna bydlení proběhla pokud možno podle našich vlastních představ a byla co nejméně stresující.

Sdružení obrany spotřebitelů, Moravy a Slezska, z. s., které se dlouhodobě zabývá vzděláváním seniorů v různých oblastech, se z výše uvedených důvodů v roce 2017 zaměřilo také na vzdělávání seniorů v otázkách souvisejících s bydlením.

Díky podpoře ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v rámci dotačního titulu: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017, můžeme seniorům nabídnout celkem 30 seminářů na téma bydlení v různých městech Moravy i Čech. Akce jsou otevřené všem zájemcům z řad seniorů. Konkrétní pozvánky na jednotlivé akce naleznete v dostatečném předstihu v kalendáři. Těšíme se na Vaši účast!

Akce jsou financovány převážně z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a z rozpočtu Olomouckého kraje. Za podporu děkujeme!

logo mpsv                   logo-olomouckeho-kraje