Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Probační a mediační služba si připomíná Světový den proti násilí na seniorech

Senioři

Probační a mediační služba jen do konce dubna roku 2017 spolupracovala s 2 088 oběťmi trestných činů, z toho se 101 seniory. Při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, který připadá každoročně na 15. června, to uvedla PMS.

Cílem celosvětových akcí, které se budou konat při příležitosti dne proti násilí na seniorech, je zvýšit povědomí o palčivém tématu kriminality a násilí páchaného právě na starších osobách. To bývá totiž veřejností často opomíjené a zůstává v mnoha případech neohlášené a neřešené.

„S ohledem na stárnutí populace dochází ke zvyšování počtu trestného činnosti páchané na osobách vyššího věku.  V tomto směru vítáme, že novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva,“ uvádí Radim Bureš, zástupce ředitelky PMS. Tento den si připomíná také Probační a mediační služba (PMS), jejíž poradny pro oběti pomáhají také obětem z řad seniorů.

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů jak na svých střediscích v 74 okresních městech ČR, tak v 55 specializovaných poradnách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se na ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí maximálně šetrný a individuální přístup.

Senioři se nejčastěji stávají obětí násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Často platí, že tato trestná činnost zůstává neohlášená. „Starší lidé se často stydí ohlásit trestný kvůli tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto, že naletělo nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu jsou naši pracovníci vyškoleni v komunikaci, aby téma trestného činu dokázali otvírat a vzniklou situaci řešit,“ doplňuje Bureš.

Poradny pro oběti PMS v předchozích letech vyhledalo 1500 osob starších 60 let.

Senioři si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, často si totiž nejsou jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Zároveň je pro ně důležitá i psychická podpora a pomoc. „Většinou stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že se o ně někdo zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech dokážeme zprostředkovat služby psychologa,“ uzavírá Bureš.

Poradna funguje také ve Vsetíně, konkrétně na ulici Mostecká 303. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 13 do 16 hodin, ve středu od 12 do 15 hodin a ve čtvrtek od 8 do 11 hodin. Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky na telefonu 727 940 207 či přes mail vrajova.pms@gmail.com.  Poradny fungují v rámci projektu „Proč zrovna já? II“.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Ing. Kateřina Vrajová, poradce pro oběti trestných činů projektu „Proč zrovna já? II“, Probační a mediační služba Vsetín

Zdroj:www.valasskemezirici.cz