Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

PŘÁNÍ SOS MaS z.s. VŠEM SPOTŘEBITELŮM

Provoz SOS MaS, z.s. končí 22.12.2020 a začíná 4.1.2021.