Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Také v roce 2015 jsou strážníci připraveni informovat občany o prevenci kriminality a následné pomoci obětem trestných činů.

V rámci projektu statutárního města Ostravy „Doplnění služeb pro oběti trestných činů“, jehož součástí je informační kampaň určená seniorům, ale i široké veřejnosti,  bude Městská policie Ostrava pořádat besedy se seniory.

Nejbližší besedy se budou konat  15.4.2015 v 14.30 v knihovně města Ostravy na Závodní ulici č. 47, Ostrava – Hrabůvka a 29.4.2015 v 14.00 v domě dětí a mládeže na ulici M. Majerové 23, Ostrava – Poruba (pořádá klub seniorů M. Majerové).

Občané se dozví informace o tom, co dělat, když se oni nebo někdo z jejich okolí  stane obětí trestného činu, jaká mají práva, jak se odvíjí trestní řízení a kde se jim dostane pomoci (specializované poradny  jsou připraveny podat obětem právní informace, sepsat potřebné žádosti, poskytnout psychosociální oporu a zprostředkovat další pomoc apod.).

S bližšími dotazy se můžete obrátit na kteréhokoliv strážníka nebo navštívit stacionární centrum prevence městské policie na ulici Alberta Kučery 31 v Ostravě-Hrabůvce, kde vám strážníci nabídnou informace a potřebnou pomoc.

Zdroj: www.bezpecnejsi.ostrava.cz