Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Rady nejen pro seniory 

Začátkem října se v Ostravě dosud neznámý pachatel vetřel do bytu téměř devadesátileté ženy. Její důvěru si získal tím, že se vydával za lékaře, který vyšetří její zdravotní stav. V nestřeženém okamžiku jí odcizil věci v hodnotě okolo 30 000,- Kč. Pachatel je podezřelý ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Újma, kterou paní utrpěla, není ovšem „jen“ finanční, ale také citová. Odcizené věci pro ni měly nedozírnou hodnotu.

Stáří s sebou přináší nejen moudrost, ale také úbytek fyzických sil, snížení pozornosti, zdravotní problémy. A také sociální izolaci. Nemusí jít jen o osamělé seniory. Rychlá a hektická doba nepřeje častějším kontaktům v rodinách. Lidé v produktivním věku své rodiče nebo prarodiče nenavštěvují tak často, jak by sami chtěli. Senioři se tak mohou cítit osamělí a nebrání se kontaktu ani s neznámými lidmi. A právě toho jsou schopni využít a zneužít ti, kteří se neštítí okrást nebo podvést v podstatě bezbranného člověka.

Přestože další legenda bývá pro varování často medializována, policisté se s ní nadále setkávají. Začíná slovy: „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“. Takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do finančně svízelné situace. Nutně potřebuje peníze, většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených, důvodů nemůže přijít osobně, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.

Právě výše popsaná legenda využívá „hladu“ po kontaktu s nejbližšími. Volající podvodníci se spoléhají na to, že oslovený senior svého potomka po hlase hůře rozezná a že je ochoten mu okamžitě pomoci, aniž by si ověřil okolnosti. Seniorům proto radíme, aby si každý podobný telefonát okamžitě ověřili a zavolali vnukovi nebo vnučce, kteří jim měli údajně volat, případně kontaktovali nejbližší příbuzné. Pokud zjistí, že nevolal nikdo z rodiny, aby neprodleně volali Policii ČR na linku 158. Na policii (linka 158) by se měli obrátit také v případě, kdy se kontakt s rodinou nepodařilo navázat.

Podvodníci se vydávají nejen za vnuky či jiné příbuzné. Často se také vydávají za plynaře, opraváře či jiné pracovníky, kteří provádějí odečty energií. Připomínáme, že informace o plánovaných odečtech nebo kontrolách musí být vždy vyvěšeny v domě. Na těchto vývěskách většinou bývá uveden také kontakt na pracovníka, který bude odečet provádět. Doporučujeme, si toto číslo zaznamenat a v případě pochybností, zda se skutečně jedná o pracovníka provádějícího odečet, na toto číslo zavolat. A pokud v domě nevisí informace o plánovaném odečtu či kontrole, měli by se lidé informovat přímo na plynárnách, vodárnách. Určitě nepouštějte kontrolory, vodaře, plynaře do bytu, dokud si neověříte, že byli opravdu zaměstnavatelem vysláni k provedení úkonu.

Užívané legendy jsou často měněny, někdy se objeví zcela nové (např. již zmíněný „lékař“). Navíc podvodníci se snaží působit důvěryhodně, hezky  se oblékají a vystupují jako zdvořilí a milí lidé.

V žádném případě nepouštějte neznámou osobu do bytu! Pokud už se rozhodneme otevřít, měli byste užít řetízku na dveřích a rozhodně ho nesundávat. Komunikujte pouze přes řetízek a ověřte si totožnost neznámé osoby. Vyhnete se tak reálnému nebezpečí okradení, případně i fyzické újmy. A pokud už opravdu nastane situace, kdy se vám do bytu dostane neznámý člověk, nebojte se křičet tak, aby vás slyšel některý ze sousedů a přišel vám na pomoc.

Závěrem přidáváme ještě několik obecných rad (zdroj: www.policie.cz):

  • Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
  • Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
  • Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
  • Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
  • Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
  • Své peníze nikdy nesvěřujte osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené) nebo finance v cizí měně (může se jednat o padělky).
  • Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
  • Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
  • Nepodvolujte se nátlaku cizích lidí (ani rodinných příslušníků) k podpisu závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
  • Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu

por. Mgr. Daniela Vlčková

Zdroj: www.policie.cz