Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

7.5. – VALMEZ – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. a obecní živnostenský úřad varují před praktikami energetických společností a připomínají možnost využít poradenských služeb.

V poslední době je zaznamenán opětovný nárůst případů týkajících se praktik používaných dodavateli energií. Již tradičně jsou největší problémy se společnostmi, které využívají podomního prodeje, jenž je mimochodem na území města Valašské Meziříčí zakázán.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. registruje zvýšený počet dotazů ohledně praktik společnosti Comfort Energy. Ta kromě smlouvy o dodávkách energií uzavírá s lidmi také kupní smlouvy na 5 ks Led žárovek za zvýhodněnou cenu 1 Kč. Pokud ovšem zákazník využije práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě až 5 dnů do zahájení dodávek energií, dojde po lhůtě určené k odstoupení od kupní smlouvy na žárovky, která činí 30 dní, ke změně ceny žárovek na 2 000 Kč.  Energetický zákon stanoví, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené při podomním prodeji ve lhůtě stanovené zákonem bez jakékoli sankce a požadavek na úhradu uvedené částky by mohl být považován za sankci za toto odstoupení.

Pokud spotřebitel zvažuje změnu dodavatele energií, může využít webových stránek Energetického regulačního úřadu www.eru.cz, kde jsou k nalezení nezávislé srovnávací kalkulačky.

Chtěli bychom touto cestou varovat před uzavíráním smluv při podomním prodeji obecně, jelikož se jedná o jeden z nejrizikovějších způsobů uzavírání smluv vůbec.

Dále připomínáme, že občané se mohou se svými spotřebitelskými problémy obracet na výjezdní poradnu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, která působí v prostorách Městského úřadu Valašské Meziříčí, Zašovská 784, 3. patro, dveře číslo 321.

Otevřena je každou čtvrtou středu v měsíci od 13 do 17 hodin. Případné další informace lze získat na telefonních číslech 606 832 280 nebo 571 674 520. Mimo poradenské dny volejte od 10 do 17 hodin na telefon 608 722 582. 

Zdroj: TZ MÚ

Více zde: http://www.meziricsko.net/products/pozor-na-podomni-prodej-je-zakazan/