Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

VAROVÁNÍ –  Lidé přicházejí o své peníze!

Žijeme v moderní době, kdy si lidé v mnoha případech nedovedou život bez internetového světa představit. To však přináší rizika, kterým my sami čelíme. Lidé jsou všestranně vynalézaví a pro obohacení jsou někteří schopni udělat cokoliv. Mezi aktuálně moderní způsob nelegálního přivýdělku patří bohužel podvod spáchaný prostřednictvím internetu.

Kriminalisté z Karlovarského kraje se zabývají několika případy podvodného jednání, ke kterému dochází prostřednictvím internetových portálů. Objasnění těchto případů je značně komplikované, neboť platby od poškozených osob směřují na zahraniční účty a jen zřídka se podaří tyto prostředky včas zajistit, než jsou přeposlány na jiné účty. Různorodost těchto případů dokládá, jak podvodníci umí být vynalézaví.

Oběť takového jednání je oslovena například přes email, sociální sítě nebo individuálními komunikačními programy. Hned prvním podezřelým prvkem je oslovení poškozeného podvodníkem. Text v českém jazyce není zcela pravopisně správně. V mnoha případech se jedná o využití osobního účtu oslovené osoby, ze které má poslat údajné „bance, či společnosti“ peníze, aby mohly být slíbené finanční prostředky oslovené osobě zaslány. Podvodníci tyto poplatky nazývají například pojištění vkladu. Jenomže tímto poplatkem „jisté instituci a společnosti“ platby nekončí. Po poškozených požadují pod různými záminkami další poplatky, dokud poškozeným nedojde, že se zřejmě jedná o podvod. Mezi podvod prostřednictvím internetu můžeme zařadit i nabízení různého zboží, které po provedené objednávce uhradíte, ale žádné vám nepřijde. Poté, na jakoukoliv komunikaci ze strany poškozených, podvodníci již nereagují. Doporučujeme tedy nakupovat z ověřených webových stránek.

Sokolovští kriminalisté v poslední době řešili i tento případ internetového podvodu:

Dobré ráno.

Jmenuji se výzkumník společnosti Ben Davidson u Royal Bank of Scotland
(RBS)
Rozhodla jsem se, že s vámi budete hledat důvěrnou spolupráci při uskutečnění dohody, která je zde popsána, a to jak pro vzájemný prospěch, tak pro vás nutíme, tajné z důvodu povahy této transakce. Při auditu bankovních účtů v naší bance jsem objevil nevyžádaný fond ve výši 18,5 milionů liber za rok účet, který patří jednomu z našich pozdních zahraničních zákazníků (pozdní Peter campbell), americký obchodník, který bohužel ztratil svůj život a rodinu v osudném autě nehoda.

Zjistil jsem, že zemřel bez jakýchkoli zvláštností svého příbuzného, aby si tyto prostředky vyžádal.
Ráda se snažím poskytnout váš souhlas, abych vás jako příštího příbuzného představil, aby výnosy z tohoto účtu v hodnotě 18,5 milionu vám byly propuštěny jako příjemce, který mi bude sdíleno 68% a 32% pro vás. Pečlivě jsem popsal způsoby provedení této transakce v rámci legitimní dohody, která vás ochrání před jakýmkoli porušením práva jak ve vaší zemi, tak zde v Anglii, když je fond převeden na váš bankovní účet. Budu muset poskytnout veškerý relevantní dokument, který bude od RBS vyžádán, aby vám oznámil, že jste příjemcem tohoto fondu a že RBS banka vám s jakýmkoli dalším zpožděním uvolní fond, pokud budete souhlasit s touto nabídkou, pošlete mi prosím níže uvedené informace, abychom mohli pokračovat a získat tento fond převedeny na váš určený bankovní účet okamžitě.

– Vaše celé jméno:
– Tvoje datum narození:
– Vaše kontaktní adresa:
– Váš soukromý e-mail:

Díky ocenění a předvídání vaší naléhavé odpovědi, abychom mohli transakci okamžitě zahájit prostřednictvím mého soukromého e-mailu:

Proto Vám doporučujeme maximální obezřetnost při obdržení obdobných emailů či zpráv. Zdržte se posílání svých osobních údajů, neboť mohou být dále využívány pro další podvodná jednání. V případě, že dostanete podezřelý email či SMS zprávu, nebojte se kontaktovat nejbližší policejní oddělení nebo věc oznamte prostřednictvím linky 158.  Zcela jistě tím ušetříte peníze nejen sobě, ale i dalším možným poškozeným.

Zdroj:www.policie.cz