Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Hřbitov je místo piety, posledního odpočinku a místo, kam chodíme vzpomínat na naše zesnulé. Z různých důvodů chceme mít místo spočinutí našich blízkých pěkně upravené. Přejeme-li si, aby pomník či kamenná deska vydržela i po generace, je potřeba k této investici v řádech desetitisíců přistupovat s rozmyslem a po předchozím důkladném výběru vhodné firmy.

Podvodní kameníci

V žádném případě nedoporučujeme smlouvu sepisovat při prvním setkání na hřbitově! Zejména starší lidé by měli být velmi obezřetní v okamžiku, kdy je kameník sám osloví z vlastní iniciativy přímo na hřbitově. Jde o velmi rizikový způsob uzavření smlouvy. V poslední době se totiž setkáváme také s osobami, kteří se za kameníky pouze vydávají a nedisponují přitom patřičným živnostenským oprávněním. Svou zkušenost s podvodným „kameníkem“ učinilo několik desítek podvedených lidí na Vyškovsku a Šumpersku v loňském roce.

Ti, kteří podvodníkovi uvěřili, mu na zálohách vyplatili v součtu několik miliónů korun na práce, které však nikdy neprovedl. V posledních dnech se opět několik případů objevilo také na Vsetínsku.

Smlouvy uzavřené na hřbitově

Smlouva uzavřená na hřbitově je smlouvou uzavřenou tzv. mimo obchodní prostory, tedy smlouvou podobnou smlouvě uzavřené při podomním prodeji či na předváděcí akci. Zákony však spotřebitele v případě smlouvy o dodání věci, která je vyrobena dle individuálních požadavků spotřebitele, tady konkrétně pomníku s námi zvoleným textem – konkrétními jmény a daty zesnulého, nechrání stejně silně jako při koupi jiného zboží. Od takovéto smlouvy totiž nelze odstoupit bez udání důvodu a bez sankce do 14 dnů.

Podnikateli ale zůstaly tzv. povinnosti informační, tedy povinnost předat spotřebiteli před uzavřením smlouvy v textové podobě řadu informací např. o své totožnosti, o předmětu smlouvy, včetně popisu hlavních vlastností, ceně, způsob platby, informace o právech z vadného plnění, zárukách…. Samozřejmostí by mělo být i písemné potvrzení přijetí objednávky.

Z praxe poraden Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. však víme, že právě kameníci, kteří objíždějí hřbitovy a uzavírají smlouvy tímto způsobem, tato zákonná ustanovení nedodržují. Spotřebitelé pak často nejsou schopni ani identifikovat podnikatele, se kterým smlouvu vlastně uzavřeli.

Setkali jsme se i s případem, kdy spotřebitelka, podle jejích slov po nezávazném rozhovoru s kameníkem na hřbitově, očekávala vypracování konkrétní nabídky ze strany kameníka, kterou by mohla přijmout či odmítnout. Místo nabídky však přišlo nemilé překvapení. Kameník neváhal a ještě týž den bez jejího vědomí a bez vědomí správy hřbitova hrob rozboural.

Rada SOS MaS, z.s. zní, nedávejte se s pochybnými kameníky na hřbitovech vůbec do hovoru!

A jak si tedy vybrat dobrého kameníka?

Rozhodně bychom se měli obracet pouze na zavedené a známé firmy. Nejlepší cestou je, poptat se ve svém okolí na reference. Zeptat se sousedů, nebo přátel na jejich zkušenosti s místními kameníky.

Požádat několik kamenictví o jejich nabídku, neváhat přitom navštívit jejich provozovnu nebo dílnu. Tato zkušenost mnohé napoví. Pozor, nabídky se zpravidla liší nejen cenou, ale také termínem zhotovení, výběrem a kvalitou kamene, nebo zpracováním náhrobku, a poskytnutou zárukou! Nabídky je nutné pečlivě porovnávat z více hledisek a teprve potom oslovit vybrané kamenictví. Nerozhodovat se pouze na základě ceny!

Výroba nového pomníku není levnou záležitostí. Vždy je nutné trvat na podrobné písemné smlouvě, která bude obsahovat minimálně: místo stavby náhrobku, vybraný druh a barvu kamene, nákres s rozměry náhrobku, nápis a jeho barva, velikost a druh písma, a samozřejmě objednaný text, termín dodání a celkovou cenu, s vyznačením poskytnuté záruky. Případnou zálohu doporučujeme předávat pouze osobně v provozovně zavedené firmy odpovědnému pracovníkovi a pouze oproti řádnému dokladu.

Zdroj:  SOS MaS,  z.s.