Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Po vzájemné dohodě zástupců Policejního prezidia ČR a vedení rádia Dechovka odstartovala 17. června 2015 nový rozhlasový pořad „Možná přijde i podvodník, aneb Policie ČR radí“.

Rozhlasový pořad je vysílán vždy dvě středy v měsíci, ve čtrnáctidenních intervalech, v době od 10. 00 do 11.00 hodin. Za moderátorským pultem bude Petr Sovič a v křesle hosta se budou střídat policejní preventisté a odborníci na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech a i mnoho jiných zajímavých hostů z oblasti prevence.

A proč právě spolupráce se seniorským rádiem?
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme i s fyzickým napadením.
Vzhledem k úpadku různých dílčích schopností, které slouží k zaznamenávání, ukládání a využívání informací, ke zpomalenému rozhodování, sníženému sebevědomí a touze po sociálním kontaktu, se senior ve svém oslabení stává snadnou obětí majetkové a násilné kriminality.
Nejdůležitějším nástrojem prevence na seniorech je komunikace a dostatečné včasné předání aktuálních informací a trendů v trestné činnosti páchané na seniorech.
Policie se proto rozhodla pro spolupráci s rádiem Dechovka, díky níž se preventisté a odborníci na specifická témata mohou prostřednictvím rozhlasových vln dostat do samotných domácností seniorů, k nimž by za jiných okolností neměli šanci promlouvat a informovat je o problematikách a jejich řešení.

Co nás tedy v Prvním dechovkovém rádiu čeká v následujících týdnech?
Úvodní vysílací hodinu zahájila plk. Ing. Jana Macalíková, vedoucí oddělení tisku prevence Policejního Prezidia ČR. Osvětlila posluchačům, proč se policie zapojila svým preventivním pořadem v rádiu Dechovka, o čem pořad bude, o tématech, které je v budoucím vysílání čekají.
Témata v následujících dílech se budou týkat zejména domácího násilí páchaného na seniorech, zabezpečení domů, bytů a rekreačních objektů, policejního výslechu seniora jako oběti nebo svědka, seniorů v dopravě, problematiky „šmejdů“, osobní bezpečnosti a konkrétních případů podvodů na seniorech. Další oblastí bude chování seniorů před a v průběhu vánoc, kriminalita páchaná na hřbitovech, ale i psychologický dopad svátků na osamělé seniory a jeho řešení. Pro posluchače máme připraveny i velmi zajímavé díly s tématy historického vývoje policejních složek, historie dopravní policie, historie kriminalistiky a mnoho dalšího.
Zdroj: www.policie.cz
18. 6. 2015
pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
koordinátorka prevence