Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O CESTOVNÍM RUCHU

Poslanci Parlamentu ČR schválili během včerejšího jednání také novelu zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Stát tak získá přehled o poskytování ubytovacích služeb prostřednictvím Airbnb a podobných internetových platforem. Nyní novelu projedná Senát ČR.

„Před uvolněním opatření musíme mít přehled i o digitální ekonomice typu Airbnb. Pro moderní způsoby boje s nemocemi, mezi kterými má zvláštní postavení tzv. trasování, je pak znalost identity poskytovatelů ubytovacích služeb naprosto klíčová,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Díky novele budou zprostředkovatelé služeb ubytování v soukromí sdílet s živnostenským úřadem informace o jednotlivých ubytovatelích a nemovitostech, které jsou k tomuto účelu využívány. Díky těmto informacím budou kontrolní orgány ověřovat, zda si jednotliví ubytovatelé plní povinnosti související s vedením domovní či evidenční knihy, do které se zapisují údaje o ubytovaných. Ministerstvo pro místní rozvoj tento krok považuje za důležitý vzhledem k trasování osob. Zároveň se obecnímu živnostenskému úřadu umožňuje předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu jako je např. hygienická stanice takto získané údaje. Navrhovaná úprava má své opodstatnění především jako prevence před možnými riziky. A i zde samozřejmě platí, že prevence je levnější a účinnější než následné odstraňování škod.

I po zrušení nouzového stavu bude třeba nadále dbát na to, aby počet nakažených nemocí COVID-19 nezačal znovu strmě růst. Existence navrhované právní úpravy jistě napomůže postupnému odbourávání těch nejtvrdších opatření, která jsou sice v současné době velice potřebná, nicméně je nelze udržovat donekonečna.

Zdroj: MMR