Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

POSLANCI SCHVÁLILI OMEZENÍ VÝPOVĚDI U ZRANITELNÝCH NÁJEMCŮ

Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže občanům, kteří se kvůli pandemii dostali do svízelné situace s úhradou nájmů. Zároveň budou ošetřena i práva samotných pronajímatelů bytů. Pomoci se dočkají také příjemci úvěrů SFRB, kteří se dostali do finanční nouze. Návrh zákona včera schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

„Naše snaha je zaměřena pouze a výlučně na zranitelné nájemce, a to v případech, kdy selžou jiná opatření. Ráda bych proto upozornila, že úlevy neslouží k tomu, aby se neplatily nájmy. Snažíme se pomoci, například omezením možnosti výpovědi či odložením splatnosti úvěrů poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení, pokud se lidé dostali do těžkostí prokazatelně vlivem krizového stavu. Na druhou stranu musíme myslet i na pronajímatele a zákon nesmí být vychýlený jen na jednu stranu. Nesmí to být zneužitelné notorickými neplatiči. Pouze jen umožňuje odložit, případně dohodnout se s pronajímatelem na splátkovém kalendáři. Nájmy se platit musí a bude nutno je doplatit do konce prosince roku 2020. Pokud ne, bude to důvod k výpovědi bez výpovědní lhůty,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Snahou MMR je minimalizovat dopady na pronajímatele. Z tohoto důvodu nebyl nájemce zproštěn povinnosti hradit platby za služby spojené s bydlením a dále ani úrok z prodlení s placením nájemného.

Návrh zákona dále umožní SFRB vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali do finančních těžkostí způsobených dopadem epidemie koronaviru. SFRB je v těchto případech schopen vyhodnocovat na základě dodaných podkladů oprávněnost žádostí. Přerušení splácení jistiny a úroku tak bude možné do 30. 11. 2020. SFRB poskytuje úvěry pro specificky dané cílové skupiny, které mají ztížený přístup k bydlení. Nemožnost přerušení splácení by jejich situaci zkomplikovala a stát by musel začít vymáhat neuhrazené pohledávky, což by v důsledku mohlo být pro některé z příjemců likvidační.

Zdroj: MMR