Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Vláda na svém zasedání minulý týden schválila zavedení systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Dokument Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020 předložilo kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Počítá například také s personálním a finančním posílením České obchodní inspekce (ČOI).

Spory mezi obchodníky a spotřebiteli např. ohledně reklamací zboží by tak od července mělo být možné řešit mimosoudní cestou. Nová varianta řešení spotřebitelských sporů má být rychlejší a levnější, ulevit má také soudům. Zákazníkům má přinést vyšší ochranu před nepoctivými podnikateli.

V současné době je pro spotřebitele jedinou cestou, jak řešit spor s obchodníkem a domoci se práv, soud. Tato cesta je však pro obě strany velmi zdlouhavá, finančně nákladná a pro spotřebitele i stresující.

„Proto se spotřebitelé často rozhodnou problém raději neřešit a na své právní nároky rezignovat. Nový nástroj pro vymáhání spotřebitelských práv – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – by měl výše uvedené situaci pomoci,“ uvedlo MPO.

Mimosoudní spotřebitelské spory má v ČR řešit Česká obchodní inspekce (ČOI). V řízení půjde o tzv. konciliaci (usmíření), během níž budou strany vedeny k urovnání sporu pracovníkem ČOI. Výsledkem řízení bude uzavření oboustranné soukromoprávní dohody. Lhůta pro vyřízení sporu bude 90 dnů. Takto bude možné řešit i spory z nákupů ze zahraničních e-shopů.

Posílení ČOI

Dokument počítá také s personálním i materiálním posílením České obchodní inspekce, která dozor nad trhem vykonává. Přijmout by měla 34 nových pracovníků. „To je věc, která mě trápí, protože si nemyslím, že by pracovníci ČOI měli adekvátní platy. Ale předpokládám, že o tom budu jednat s ministrem financí v rámci jednání o rozpočtu na příští rok, protože na tento rok již to asi nepůjde, ale ten další bych byl rád, aby jejich činnost byla posílena a byli lépe hodnoceni,“ uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020 zahrnují také aktivity směřující ke zlepšení finančních a spotřebitelských znalostí mladých lidí – studentů.

Zdroj: www.denik.cz

Komentář SOS MaS, z. s.:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. podporu mimosoudního řešení sporů v jakékoliv podobě vítá. Sami máme pozitivní zkušenosti s využitím mediace ve spotřebitelských sporech. Dle našich zkušeností, ale tento systém bude mít v případě podvodných prodejců velice těžké uplatnění, a to vzhledem k tomu, že předpokládá ochotu prodejce se se spotřebitelem dohodnout, s čímž v případě podvodných firem, které pořádají předváděcí akce, podle našich dosavadních zkušeností nelze příliš počítat.

Redakce SOS MaS, z. s.