Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 S dalším trikem, jak zejména ze seniorů vylákat peníze, jsou v rámci vyšetřování konfrontováni kriminalisté z Liberce.

Na sklonku loňského roku se na policii obrátili rodinní příslušnici seniorského páru. Ten byl v podstatě od léta do konce roku 2017 využíván ze strany dvou mužů, kteří se na jejich úkor neoprávněně obohacovali. Jednání obou mužů „vyplavalo“ na povrch náhodou. Jeden z rodinných příslušníků zaslechl telefonický hovor mužů se svou babičkou a okamžitě pojal podezření, že je něco v nepořádku. Obrátil se proto na muže zákona, kteří případ začali okamžitě vyšetřovat.

Dva případy, které vyšetřují liberečtí kriminalisté, mají stejné jmenovatele. Jsou jimi dva muži, vydávající se za pracovníky společnosti, která nabízí zprostředkování možnosti, jak ušetřit na dodávkách elektrické energie nebo zemního plynu. S nabídkou výhodnějších cen, vytvářených na základě výběrových řízení nebo aukcí, pořádaných právě jejich společností na trhu s komoditami, nabízejí nejen seniorům snížení nákladů za energie.

Pod stejnou legendou muži osloveným osobám nabídnou možnost sepsání „přihlášky“ k výběrovému řízení nebo aukci, v němž se firma, o které se vyjadřují jako o jejich zaměstnavateli, zavazuje provést výběrová řízení za účelem vybrání nejlevnější nabídky od dodavatele elektřiny a plynu. Na základě vybrané nejnižší nabídky pak firma, která je onou přihláškou zplnomocněna oslovenými osobami, uzavře nové smlouvy na dodávky elektřiny a plynu mezi oběma subjekty.
Smlouva je zpravidla uzavírána na dobu určitou, po jejímž uplynutí, pokud není ze strany zájemce (oslovené osoby) zrušena, automaticky pokračuje na další období.

Problém nastal v době, kdy oba muži již nepracovali pro firmu poskytující tuto možnost, tedy nabízení zvýhodnění plateb na základě výběrových řízení nebo aukcí na trhu s komoditami a fiktivně měnili pod hlavičkou těchto firem smluvní podmínky, za což inkasovali od oslovených osob peníze. Seniorům sdělili, že původní smlouvy jsou neplatné a musí tedy být vyhotoveny smlouvy nové.
Jen v období od poloviny srpna roku 2017 do poloviny října roku 2017, vylákali od seniorského páru téměř 156 tisíc korun. Poplatky zdůvodňovali sankcemi za zrušení smluv s původními dodavateli energií, správními poplatky za uzavření smluv nových, či poplatky jako formy záloh. Muži, aby podpořili pravdivost a důvěryhodnost svého konání, vystavili vždy po obdržení hotovosti seniorům příjmový doklad s uvedením účelu transakce.
Obchodníci, zastupující takovéto firmy, nejsou oprávněni vyžadovat jakoukoli hotovost!

Liberečtí kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvodu, kdy v případě prokázání viny a následným odsouzením, hrozí podezřelým osobám trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

V mnohých případech se podvedení senioři nechtějí se svou neblahou zkušeností a problémy nikomu svěřovat.
Cítí se provinile, obávají se nepochopení, či se domnívají, že si s případnými problémy musí poradit sami. Jen ve velmi málo případech se obrátí se žádostí o pomoc na příslušné orgány nebo přímo na členy rodiny či známé. Stává se tak, že problémy se kupí, eskalují až úplně tzv. „přerostou přes hlavu“ a senioři tak končí ve finančních pastech, v exekucích nebo bez svých mnohdy celoživotních úspor.
Přílišná důvěra, nedostatečná finanční gramotnost seniorů, mizivá orientace v nových trendech, velmi omezená znalost počítačových systémů, ale také jen okrajová zběhlost v právních úkonech či tvorbě jakýchkoliv smluvních ujednání, mají pro seniory mnohdy fatální následky. Velmi často tak tito důvěřiví lidé „naletí“ podvodníkům a uzavřou například smlouvy, které pro ně jsou velmi nevýhodné až finančně likvidační.

Současně policisté žádají občany, kteří se s podobným jednáním setkali, případně byli osloveni ze strany osob v souvislosti se změnami dodávek komodit, smluvních podmínek, změny dodavatele a v neúměrném počtu jsou oslovováni těmito „zplnomocněnými“ osobami k vyplácení různých sankčních poplatků, vyplácení záloh či plateb za služby, aby se okamžitě obrátili na policii.
Zároveň žádáme spoluobčany, aby Policii ČR informovali také o možných podvodných jednáních, v nichž se podvodníci představují v telefonickém hovoru jako rodinní příslušníci, zejména „VNUK“ a žádají peníze.

Jedná se zejména o případy v Libereckém kraji, avšak není vyloučeno, že přesah může být i do jiných krajů.
Informace mohou podat ať již na kterékoli součásti policie nebo také prostřednictvím bezplatné linky 158.

Statistiky:
Od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2017 policisté evidovali v Libereckém kraji 21 případů. V celé České republice pak těchto případů bylo evidováno 85 se škodou 3 miliony korun. V případech, ve kterých nebyly peníze pachatelům vydány, evidovali policisté částku 11 milionů korun.
Od 1. ledna 2018 do současné doby v Libereckém kraji „zatím“ není žádný případ, avšak v České republice jako celku již policisté pracují na 10 skutcích. Škoda, která za toto období vydáním peněž ve dvou případech vznikla je 300 tisíc korun. Ve zbylých 8 případech se podvodníci pokoušeli vylákat 1,1 milionu korun, které však nebyly poškozenými vydány.

Prevence a rady seniorům:

 • Nedůvěřujte lidem, které neznáte,
 • nevpouštějte cizí osoby do svého obydlí,
 • nesvěřujte nikomu své úspory,
 • informujte a poraďte se se svými rodinnými příslušníky či s blízkými osobami,
 • nepodléhejte vidině snadného zisku a zbohatnutí,
 • nevěřte podomním prodejcům, výhodným nabídkám, výhrám v soutěžích.

Nejoblíbenější triky pachatelů, jak vylákat z důvěřivých seniorů peníze:

 • Příbuzný (vnuk, vnučka, kamarád Vašeho příbuzného), který potřebuje rychle založit či půjčit peníze při nenadálé životní situaci,
  (je u právníka a potřebuje zaplatit za právní úkony a posílá kamaráda nebo známého,
  (měl dopravní nehodu a potřebuje okamžitě peníze pro zaplacení vzniklé škody),
  (ztratil velikou částku peněz a potřebuje okamžitě uhradit nějaké náklady),
 • přeplatek nebo nedoplatek za služby (elektřina, plyn, voda …)
 • snížení záloh za služby,
  (nájem, plyn, voda, elektřina, poplatky za odpady)
 • kontroly plynoměrů, vodoměrů, při nichž pachatelé potřebují vpustit do obydlí,
 • výhra v soutěži,
 • broušení nožů, čištění odpadů, kontroly lodžií či balkonů.
P A M A T U J T E!!!
Kdokoli se vydává za pracovníka firmy a musí vstoupit do Vašeho obydlí, by se měl řádně prokázat pověřením dané firmy, na němž je mimo jiné i jeho jméno, název a sídlo firmy. O své návštěvě u Vás by měl předem informovat (doporučeným dopisem, výzvou, na nichž je firma uvedena spolu s časem kontroly či návštěvy a telefonním číslem či adresou firmy)
Ověřte si telefonátem právě na oné firmě, zda tam takový člověk skutečně pracuje.
Zavolejte svým příbuzným, že si nejste jisti onou osobou, která se Vám snaží do bytu či domu vloudit.
Domluvte se na jiný termín návštěvy s tím, že si například informace nejprve ověříte. Nebo nemáte nyní čas. O dalším termínu, na kterém se domluvíte (nejste-li si počínáním tohoto člověka zcela jisti) informujte Policii ČR na lince 158, své příbuzné a známé, kteří Vám přijdou pomoci nebo budou na místě přítomni spolu s Vámi.
Vyhledejte si tel. kontakt na pracovníkovu firmu, např. na internetu, od známých a příbuzných. Zavolejte tam, či firmu navštivte a zeptejte se.
Nesvěřujte peníze osobám, které neznáte.
Nepodlehněte tlakům, které na Vás telefonista či osoby u dveří vyvíjejí (vážné životní situace, dopravní nehody, právní služby, přeplatky, nedoplatky, rozměnění bankovek s vysokou nominální hodnotou, zranění v rodině apod.)

 

Zdroj:www.policie.cz