Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

POLICISTÉ VARUJÍ PŘED NESOLIDNÍM JEDNÁNÍM

Jedná se o nabídky práce, které mohou být ve finále neprofesionálně provedené a předražené.

Tachovští policisté mají poznatky o nesolidních nabídkách práce ze strany účelově vzniklých firem s legálně zřízenou živností, které se v současné době vyskytují na Tachovsku. Jak policisté zjistili, tyto firmy kromě fyzických osob oslovují i různé právnické subjekty včetně obecních či městských úřadů a své služby nabízejí jak osobně, tak prostřednictvím e-mailu, který hromadně rozesílají. Jedná se zpravidla o cizince, kteří nabízejí klempířské a asfaltérské práce. Ceny za práci jsou domlouvány často ústně a bez smlouvy o provedení práce, v řadě případů se jedná o nabídku, kdy je práce prováděná okamžitě, aniž by měl zákazník čas si nabídku řádně promyslet. Případným zájemcům se tyto nabídky mohou zdát být lákavé, avšak vzhledem ke kvalitě neprofesionálně provedené práce, jsou ve skutečnosti předražené. Zhotovitel navíc konečnou sumu často navýší o nepředvídatelnou částku, která ani provedené práci neodpovídá. Vzhledem k tomu, že se v těchto případech často nejedná o podezření ze spáchání přestupku či trestného činu, které jsou v kompetenci řešení policie, nespokojeným zákazníkům nezbývá nic jiného, než se obrátit na občansko-právní soud a spravedlnost vymáhat touto cestou.
Policisté proto občanům doporučují, aby byli v těchto situacích obezřetní, zjistili si reference na danou firmu – pokud jsou nějaké dostupné, a samozřejmě se informovali se o cenách nabízených prací i u konkurenčních společností. V neposlední řadě se mohou poradit se svými blízkými a příbuznými.

Zdroj: policie.cz