Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 

Preventisté četli seniorům z knihy Černá kronika aneb ze soudních síní

Dnes v rámci preventivních aktivit moravskoslezské policie „Policisté seniorům…“, která svou pozornost v tomto týdnu věnuje zejména lidem seniorského věku, policisté oddělení tisku a prevence vyrazili na besedu do Seniorcentra v Opavě. Posluchači byli informováni o současné kriminalitě páchané na seniorech a na konkrétních případech, popsaných v knize Černá kronika aneb ze soudních síní, přiblížili případy, jež píše sám život a které policisté často řeší s obětmi trestných činů seniorského věku.

Při povídání se seniory zazněly dva příběhy z již zmíněné knihy. Jeden se týkal krádeže kabelky z nákupního vozíku a druhý jsme zaměřili na internet. Při debatě o krádežích nejedna posluchačka zmínila i svou zkušenost s pachateli této trestné činnosti. Příběh inspirovaný internetovou kriminalitou přiblížil seniorům nebezpečí online nakupování, podvodných emailů a také nebezpečí komunikace na sociálních sítích. Internetovou kriminalitu jsme vybrali i z důvodu posledního zaznamenaného případu z Opavska, který prošetřují opavští kriminalisté. V březnu letošního roku přijali oznámení od ženy pro podvod na internetu. Neznámý pachatel se prostřednictvím sociálních sítí několik měsíců vydával za zamilovaného amerického vojáka a v dalším případě také za ředitelku banky, která se chce rozdělit o dědictví po zemřelém klientovi. Poškozená 71letá žena se nechala oklamat a za různě požadované poplatky odeslala na zahraniční účet několik desítek tisíc korun. Opavští kriminalisté již v minulosti řešili podobné internetové podvody, jehož obětí se stali lidé mladšího věku. Internet je fenoménem dnešní doby a mnozí aktivní senioři si bohužel mnohdy neuvědomují, že i tam na ně může číhat nejrůznější nebezpečí.

Černou kroniku i s doplňujícím materiálem ve formě audio nahrávky celé knihy, brožurek a letáků, si každý posluchač odnesl domů, aby si příběhy, mohl sám kdykoliv přečíst či poslechnout a tím si připomenout, jak se chovat preventivně, případně jak se zachovat v nebezpečných situacích.

nprap. Bc. Pavla Welno

Zdroj:www.policie.cz