Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Výsledky kontrol provedených v období od 1. dubna do 30. června 2015 v provozovnách pohřebních služeb potvrdily správnost rozhodnutí, zopakovat tuto kontrolní akce i v letošním roce. Přestože se ve většině případů nejednalo o závažná porušení, zjistili inspektoři nedostatky v téměř 45 % kontrol. Nejčastěji porušovali prodávající povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele tím, že nevyplnili řádně objednávku služeb a doklady o zakoupení výrobku, neposkytli spotřebiteli úplné a pravdivé informace o uplatnění a rozsahu práv z vadného plnění, tj. o reklamaci, nebo je neinformovali o tom, kde reklamaci uplatnit.

„Poskytovatelé pohřebních služeb by měli být vůči pozůstalým, kteří si objednávají tyto služby, ohleduplní a nezneužívat jejich těžké situace tím, že neposkytnou řádné informace nebo účtují objednané služby v jejich neprospěch. Takové jednání není jen protiprávní, ale i neetické. Vzhledem k vysokému poměru zjištění pokračuje kontrolní akce v pohřebních službách až do konce září,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Zdroj: www.coi.cz