Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

PODVODŮ S NÁKUPEM KRYPTOMĚN PŘIBÝVÁ

Případů kybernetické kriminality šetří policisté stále více 

Stále více dynamický rozvoj informačních technologií s sebou také přináší další a nová rizika, která nás mohou v kybernetickém prostředí potkat. Setkáváme se s případy společensky škodlivého jednání, podvody na internetu, kybernetickými útoky a dalšími hrozbami, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost.
Kybernetická kriminalita je definována jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání. 
V rámci Středočeského kraje evidujeme za období roku 2020 na úseku kybernetické kriminality celkem 1760 případů, což je oproti roku 2019 nárůst o 400 případů.
Středočeští kriminalisté z Oddělení kybernetické kriminality od počátku letošního roku řeší již několik případů podvodů v kybernetickém prostředí souvisejících s kryptoměnami.
V jednom z případů zatím neznámý pachatel neoprávněně vnikl do emailové schránky poškozeného, kde se dostal k přístupovým údajům k jeho kryptoměnovému účtu, do kterého se neoprávněně přihlásil, změnil k němu přihlašovací a přístupové údaje a následně všechny zde uložené kryptoměny odeslal na dosud neznámý účet. Majiteli tak způsobil nemalou škodu a to ve výši téměř 818 tisíc korun. Jelikož obdobných případů, kdy se do emailové schránky nabourá cizí člověk, přibývá, doporučujeme všem uživatelům, aby nepoužívali stejná hesla u různých služeb, hesla, která si volí, vytvářeli v kombinaci malých a velkých písmen a číslic a využívali služeb, které poskytují dvoufaktorovou autentizaci nebo další pokročilejší formy autentizací pro přihlášení.
Jednou z oblastí, kde dochází k podvodům v oblasti kyberprostoru, je oblast spojená s obchodováním s kryptoměnami. Středočeští kriminalisté v současné době šetří 3 takovéto případy, ke kterým došlo v měsíci lednu.  V jednom z případů poškozený nakoupil za zhruba 43 tisíc korun přes směnárnu kryptoměnu, následně jí převedl do jiné platformy, ve které mu již k této kryptoměně nebyl umožněn přístup.
Dalšího poškozeného dosud neznámý pachatel vydávající se za jednatele společnosti přesvědčil k registraci a investování finančních prostředků, které budou dále zhodnocovány při obchodování s různými komoditami. Poškozený následně pachateli na vyžádání zaslal kopie svého občanského a řidičského průkazu a nechal se přesvědčit k tomu, aby si do počítače nainstaloval software, který umožňuje vzdálenou správu počítače od další osoby, pomocí kterého se následně neznámý pachatel vzdáleně připojil k počítači poškozeného, ze kterého za účasti poškozeného odeslal z internetového bankovnictví 800 tisíc korun na jiný účet, poté stejným způsobem provedl platbu kartou na internetu ve výši téměř 400 tisíc korun. Poškozenému se podařilo tuto druhou platbu ve výši 400 tisíc zablokovat. V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce trvání na 2 roky až 8 let, a to i vzhledem k tomu, že se jednání dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky.

V souvislosti s těmito případy je důležité být obezřetní a řídit se několika pravidly:
–  nereagovat na telefonické, emailové či jakékoliv jiné nabídky brokerů k nákupům kryptoměn
– nikomu neumožňovat vzdálený přístup k PC, notebooku apod.
– nefotit, ani jiným způsobem neposkytovat osobní doklady nebo jejich kopie cizím osobám
–  před vlastním nákupem kryptoměn si pečlivě  prostudovat, jak kryptoměny fungují, jaké druhy kryptopeněženek existují, jaké jsou jejich zabezpečení, výhody a nevýhody apod.
– v případě rozhodnutí investice do kryptoměn si na internetu o burzách zjistit veškeré možné informace a reference (zda se nejedná o podvodné burzy)

Dalším z případů, se kterým se v poslední době setkáváme více, je vlna rozesílaných výhružných emailů. V nich lidé dostávají do svých emailových schránek nevyžádané emailové zprávy s různými typy textu (např. že odesílatel disponuje intimními fotografiemi nebo videem adresáta). V emailu pak pachatelé žádají zaplacení různě vysokých finančních částek formou nákupu kryptoměny. V tomto případě na emaily nikdy nereagujte a neplaťte žádné finanční prostředky za nákup kryptoměny, které po Vás požaduje neznámá osoba.

Opatrnosti a obezřetnosti není nikdy dost, o to více to platí v kyberprostoru, kde nikdy nevíme, kdo se skutečně nachází na druhé straně počítače. Proto si vždy dostatečně prověřte, zda nakupujete, obchodujete nebo provádíte transkace u ověřených firem, na skutečných internetových burzách apod.

Zdroj: policie.cz