Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Česká lékárna holding (dále jen ČLH), provozovatel sítě lékáren Dr. Max zaznamenala  sérii případů, kdy se značkou Dr. Max zaštiťují podvodní prodejci na různých místech ČR. Podvodníci postupují takto. Seniorům se telefonicky přihlásí neznámý člověk, aby je informoval, že jako klienti lékáren Dr. Max vyhráli hodnotnou cenu, kterou si mají přijít vyzvednout na určené místo. Na místě samotném se ale odehrávají jen pochybné prezentační akce.

Pořadatelé předváděcích akcí nejprve kontaktují seniory telefonem voláním na pevnou linku. Jestliže volaní projeví byť jen nepatrný zájem, obdrží poštou tištěnou pozvánku a tzv. bonusovou poukázku. Ačkoli se během telefonického pozvání volající zaštiťují jménem Dr. Max a osloveným slibují poukázky téže lékárenské sítě, na tištěných materiálech se už její jméno nevyskytuje. Z tištěných pozvánek není vůbec zřejmé, kdo je vlastně rozesílá. Na obálkách lze najít jméno společnosti Web Partners Group.

Takové akce vůbec nepořádáme a od podobných pozvání se ostře distancujeme,“  říká mluvčí lékárenské sítě Michal Petrov. ČLH prostřednictvím své právní kanceláře podala podněty kvůli podezření z porušení zákona na ochranu spotřebitele jak na ČOI, tak na Policii ČR. 

Lékárny Dr. Max vítají, že si někteří senioři identitu volajících ověřují. „Jen tak jsme schopni dozvědět se, že se něco takového děje,“ říká Petrov, „na obrazovkách v našich pobočkách nadále běží informační kampaň zaměřená na seniory. Zejména ty chceme ušetřit pozdějších nepříjemností.“ 

Takto vypadají tištěné pozvánky a „bonusové poukázky“, rozesílané organizátory předváděcích akcí po navázání telefonického kontaktu. Důrazně doporučujeme na ně nereagovat.

 

Zdroj: www.drmax.cz, tiskový mluvčí Michal Petrov