Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Zvláštní způsob obživy si zvolil 19letý muž, který kradl seniorkám kabelky na hřbitově v Příboře. Policisté jej pár dní po první krádeži vypátrali. Nyní je ve vazební věznici také pro další trestnou činnost.
Nic netušící ženy přišly o své kabelky ve chvíli, kdy je odložily vedle hrobů, které upravovaly. Dnes již pro vyšetřující policisty známý zloděj využil chvíle nepozornosti a kabelky jim odcizil. Cennější věci a peníze si ponechal pro svou potřebu, kabelky s dalšími věcmi odhodil.
První krádeže se dopustil 3.5.2015 kolem 14 hodiny, další 7.5.2015 před polednem a poslední 9.5.2015 před 20 hodinou. Za dva dny jej příborští policisté vypátrali, zadrželi a umístili do policejní cely. S ohledem na další předešlou násilnou trestnou činnost rozhodl soud o jeho umístění do vazební věznice. Soud bude také rozhodovat o výši trestu.

Při samotných krádežích se na ženách nedopouštěl násilí. Vždy využil chvíle nepozornosti, kabelky odcizil a dal se na útěk. Ze získaných popisů oblečení a postavy pachatele, policisté vytypovali možné osoby. Samotný 19 mladík jim zapadal do profilu nejlépe, a tak když od něj požadovali vysvětlení, zjistili, že se těchto skutků skutečně dopustil. Při samotném výslechu popsal jednotlivé krádeže, jak naložil s penězi a odcizenými věcmi, popsal místa, kde odcizené kabelky zahodil.
Jelikož jednu přiznanou krádež okradená neoznámila, využili policisté místního veřejného rozhlasu a poškozená žena se policistům přihlásila. Zahozené kabelky na určených místech zlodějem policisté také dohledali. Škodu, kterou krádežemi způsobil, dosáhla minimálně 15 tisíc korun.
VAROVÁNÍ:
Senioři by si nejen při návštěvě hřbitova měli dát bedlivý pozor na své věci.
V případě, že se i přes veškerou opatrnost stanou obětí krádeže neměli by váhat, a celou záležitost by měli neprodleně ohlásit na policii.
Nový Jičín 18.5.2015
por. Mgr. Petr Gřes
komisař/skupina tisku a prevence/Nový Jičín