Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

OSAMOCENÍ SENIOŘI

Nabízíte starším osobám pomoc a psychickou podporu? Upozorňujeme na různé formy podvodů. 

Současná nelehká doba dopadá na každého z nás, někdo ji snáší lépe, jiný se potýká se spoustou problémů. Pro všechny je však náročná sociální izolace, nedostatek společenských vztahů, přímé komunikace s nejbližšími a známými.

Především senioři se v této době pandemie nacházejí v sociálním odloučení. Starší občané nemají možnost se stýkat s ostatními členy rodiny, postrádají návštěvy, se kterými si chtějí jen povídat o běžných záležitostech či zavzpomínat.

Starší občané, pokud žijí ve svých bytech nebo domech, jsou odkázáni na pomoc svých příbuzných nebo známých. Jedná se především o nákup potřebných věcí zejména potravin a léků. Další kategorii tvoří osoby, jenž pobývají v domovech pro seniory.

Možnost ovlivnit postoj seniorů a navést je správným směrem mohou příbuzní. Mezi nejdůležitější patří:

 • zůstat v bezpečí svého obydlí
 • nepohybovat se zbytečně v místech, kde je větší počet osob
 • omezit pohyb hromadnou dopravou
 • zdravotnická zařízení navštěvovat jen v nezbytných případech
 • obvodním a speciálním lékařům telefonovat a domluvit vystavení e-receptů a následné vyzvednutí léků nebo popsat stávající zdravotní problémy
 • na své známé se obrátit při obstarání nákupů nebo odvozu k lékaři nebo na vyšetření
 • při pohybu v objektech nebo obchodech následně použít dezinfekci rukou
 • a mít na paměti bezpečnostní pravidlo v souvislosti s pandemií, které neustále aplikujeme, tj. 3R (Ruce-Roušky-Rozestupy).

Mnoho občanů již přes dvanáct měsíců sleduje zveřejněné údaje o počtech nakažených, testovaných i úmrtích osob s nemocí COVID-19. Na některé seniory informace takového druhu působí přímo pesimisticky.

Nezapomínejte, že jakýkoli zájem z vaší strany může osamocené příbuzné či známé velmi potěšit. Počítejte však i s tím, že na ty, kterým pomáháte, dopadají negativně zprávy z médií, mnohdy i chmurné myšlenky a jejich naladění, tak nemusí být vždy pozitivní. Důležité však je mít možnost si o problémech s někým popovídat a vzniklé situace probrat.

Všichni, kteří mají v rodinách seniory – mohou pomoci svým telefonickým kontaktem, samozřejmě častým a opakovaným. Projevit zájem o druhé – NIC  NESTOJÍ – jen lze zařadit mezi dobré skutky.

Při kontaktování seniora se můžete zeptat, v jakém psychickém rozpoložení se nachází a v případě, že nechce na téma hovořit, tak vyhledat jinou vhodnou cestu, aby sdělil svůj problém. Vždy existuje nějaká cesta k řešení situace.

PODVODY

V uplynulých měsících pandemie občané ve větší míře využívají internet nejen v rámci komunikačních prostředků, ale i různé e-shopy k pořizování různých potravin nebo věcí. Senioři musí být poučeni o různých podvodech při využívání internetu.

Občané objednávají a nakupují zboží pohodlně z domova, ale taková forma pořizování věcí přináší i svoje rizika. Na policii přijímáme oznámení o podvodných nabídkách, kdy objednavatel zaplatí požadovanou částku na uvedený účet, ale zboží nikdy nespatří.

Policisté zahájili v několika případech úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu podvod. Objasňování této trestné činnosti je velmi složité.

Upozorňujeme občany či případné zájemce o koupi dražších věcí, aby byli při výběru prozíraví!

Občané mnohdy podvodníkům přímo „nahrávají“, protože se chovají důvěřivě a lehkovážně.

DOPORUČENÍ:

 • Především si prověřte obchod a recenze uživatelů a neuhrazujte platbu předem – zjišťováno zneužívání podezřelých e-shopů.
 • Každý obchodník na internetových stránkách musí poskytovat své identifikační údaje i nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky.
 • Doporučujeme nechat si zaslat zboží na dobírku a před úhradou zásilku zkontrolovat.
 • Slevové portály – před bezhotovostní platbou si ověřte dostupnost a nabízené služby.
 • Na internetu lze nalézt i katalog certifikovaných obchodů – označené jako důvěryhodné.
 • Pokud je cena zboží podezřele nízká, může se jednat o podvod.
 • Pachatelé používají nepravdivá jména, neexistující telefonní čísla nebo i údaje osob, které netuší, že jejich osobní údaje někdo zneužívá.
 • Pokud jsou bankovní účty vedeny v zahraničí – buďte obzvláště obezřetní!!!

Každý občan může svým přístupem snížit nebo omezit šíření onemocnění COVID-19, zejména dodržováním vyhlášených vládních i mimořádných opatření a hygienických pravidel. Další cestou je i péče, starost a opravdový zájem o své blízké a známé. Buďte tedy všímaví a nabídněte svou ruku těm, kteří ji nyní skutečně potřebují.

Zdroj: policie.cz