Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB SE PRODLUŽUJE, MĚNÍ SE DOBA PRO NÁKUPY SENIORŮ

Do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin ráno se až na výjimky prodlužuje omezené volného pohybu a pobytu osob. Po vyhlášení stavu nouze v souvislosti s pandemií koronaviru toto mimořádné opatření přijala vláda. Ke stejnému datu vláda v pondělí 23. března prodloužila i všechna další dosud platná mimořádná opatření.

Do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin ráno se tak prodlužuje například zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích, omezení provoz úřadů, zrušení placení v modrých parkovacích zónách nebo omezení maloobchodního prodeje a prodej služeb, o němž podrobnosti najdete zde https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-nouzovy-stav-omezeni-v-jednotlivych-sektorech-k-17–3–2020–253513/.

Vláda také rozhodla o úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Vláda také rozhodla na základě podnětů z veřejné správy a od dalších subjektů o změně režimu příhraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě. V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.

Zdroj: MPO