Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Fenomén domácího násilí je poznamenaný mnoha mýty, vysokou mírou společenské tolerance i nedostatečnou kvalifikovaností odborníků.

Osmnáct Intervenčních center v České republice poskytlo v loňském roce pomoc celkem 4695 obětem fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického i sociálního násilí. Podle Asociace intervenčních center ČR tvoří nejrizikovější skupinu manželské a partnerské páry ve věku 27 až 40 let. Stoupá počet případů násilí mezi zletilými dětmi a rodiči, i násilí páchané na seniorech. Přestože v roce 2014 bylo Policií ČR vykázáno celkem 1382 osob, stále se objevují případy, kdy policie nedokáže stav v rodině kvalifikovaně posoudit, a k vykázání násilné osoby nedojde. Nezletilé děti zůstávají často bez ochrany, někdy jsou soudem nuceny stýkat se s násilnou osobou, nebo jsou jí dokonce svěřeny do péče. Řada institucí stále neví, jak s oběťmi domácího násilí jednat, kam je poslat, a jak jim pomoci.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) spouští v těchto dnech projekt zacílený na zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím profesní specializace. „Prostřednictvím celostátní kampaně s názvem MLČENÍ BOLÍ chceme rozbourat mýty a prolomit tabu kolem domácího násilí. Našim cílem je informovat laickou veřejnost o poslání intervenčních center a zároveň rozpoutat mezioborovou diskuzi na téma zkvalitnění pomoci lidem ohroženým domácím násilím v ČR,“ uvedla předsedkyně APIC, Mgr. Martina Vojtíšková. Součástí projektu je rozsáhlý sociologický výzkum mezi odborníky a uživateli služeb určených ohroženým osobám, zaměřený na mapování možností řešení případů domácího násilí. APIC také připravuje výukové aplikace určené pracovníkům institucí zainteresovaných na problému a chystá vydání populárně naučné knihy o domácím násilí v České republice.

Kampaň MLČENÍ BOLÍ podpořila řada známých osobností. Svou tvář jí propůjčily například herečky Michaela Kuklová, Jitka Schneiderová, Ilona Svobodová a Andrea Kerestešová, herec David Suchařípa, nebo olympionik Roman Šebrle. Záštitu nad projektem převzala Ing. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

Zdroj: www.mlceniboli.cz

Praha 4. června 2015.