Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Dne 14. 11. 2014 odstartovala v Ostravě nová informační kampaň, zaměřená na informování obětí a to i těch potenciálních.

Od pátku tak můžete slyšet v ostravských prostředcích městské hromadné dopravy nové spoty, upozorňující veřejnost na správné chování v krizových situacích. Několik tisíc letáků a různých infotiskovin bylo distribuovány na všechny služebny policie v rámci Městského ředitelství policie Ostrava. Nicméně projektu v rámci týmu „Bezpečnější Ostrava“ se účastní také další subjekty, městská policie, probační a mediační služba, Dopravní podnik Ostrava a mnohé další. Pro seniory byly v rámci projektu pořízeny bezpečnostní taštičky, senior linky, píšťalky…
O novinkách veřejnost informovali prostřednictvím tiskové konference Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, Mgr. Kateřina Kuchtová, vedoucí střediska Probační a mediační služby Ostrava a plk. Mgr. Radovan Vojta, náměstek ředitele Městského ředitelství policie Ostrava.

Zdroj: www.policie.cz