Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

„Noční směna…“

V průběhu letošního roku jsme opakovaně zveřejňovali apel na seniory a jejich blízké k zásadám bezpečného chování v souvislosti s pachateli užívanou legendou vnuk (či jiný volající příbuzný, syn atd.).
Aktuálně započali moravskoslezští kriminalisté prověřovat dva skutky, spáchané v noci.
Senioři byli opět kontaktováni prostřednictvím pevném linky, volající v prvém případě kontaktoval poškozenou ve 23 hodin, druhý krátce před půlnocí. Dále již pachatel postupoval stejným způsobem. Se ženami navázal komunikaci, v průběhu telefonátu se volané ubezpečily, že jde o vnuka. Neznámý pak ženám předestřel své obsáhlé problémy a požadoval zapůjčení financí. Devětašedesátiletá žena pak ještě v nocivydala zcela neznámé osobě šperky za 20 000 korun a částku ve výši 5 000 korun. Se svou negativní zkušeností se poškozená svěřila policistům až v následných dnech…K objasnění okolností události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin podvodu. Oba aktuálně prověřované skutky byly spáchány na Karvinsku, telefon zazvonil v noci, konkrétně hodinu před půlnocí a krátce před půlnocí.
Apelujeme na seniory, aby nereagovali na obdobné noční (ani denní) telefonáty, ať už volající užije jakékoliv záminky. Svůj majetek (peníze, šperky, cokoliv dalšího) zásadně nevydávejte cizím lidem. Pokud je to možné, situaci ověřte u svých blízkých jiným telefonem (pakliže v domácnosti další telefon není, požádejte o pomoc souseda apod.). Pokud není ověření požadavku reálné, peníze cizím lidem nesvěřujte.
V letošním roce započali moravskoslezští policisté prověřovat okolnosti 38 takových skutků s legendou vnuk (či jiný příbuzný), dokonány byly tři trestné činy (tedy oběť majetek vydala) a škoda přesáhla 640 000 korun. Také díky pomoci médií a intenzivní osvětě i preventivním aktivitám policistů senioři ve většině oznámených případů věděli, jak se zachovat a majetek nepředali (o všech dokonaných případech jste byli informováni). Pokud by na požadavky poškození v uvedených téměř čtyřech desítkách případů reflektovali, škoda by dosáhla několika milionů korun…Skutky byly spáchány na Karvinsku, Opavsku, Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Bruntálsku.
Víc jak půl milionu vydala letos 88letá žena zcela neznámému volajícímu na Novojičínsku. Neznámý navázal s poškozenou komunikaci, hovor začínal tradičním „ahoj.“ Žena se v průběhu hovoru ubezpečila, že jde o příbuzného, ten s vyřčeným jménem blízkého souhlasil a potvrdil, že je jejím synem. Následně ženě svěřil své potíže, odůvodnil potřebnost financí. Peníze volající potřeboval „pro notáře.“
K tématu:

V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů podvodů spáchaných na seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze vydali senioři „jen“ ve třech případech, škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by senioři vydali peníze ve všech 25 případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun. Významný podíl na osvětě veřejnosti a správném postupu obětí, které peníze nevydaly, v těchto případech náleží médiím a realizovaným preventivním aktivitám moravskoslezské policie.
Moravskoslezská policie vydala publikaci Černá kronika aneb ze soudních síní, která obsahuje příběhy nejčastějších trestných činů páchaných na seniorech. Závěr příběhu vždy náleží radám seniorům. Kniha samozřejmě obsahuje také povídku O vnucích.
„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího telefonu v domě s pečovatelskou službou, kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela.
„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. Jediný, kterého měla a který za ní občas přišel i do jejího nového domova…..

Nicméně pachatelé využívají také dalších legend, například vrácení přeplatku, nabídky služeb (oprav, kontrol spotřebičů), nabídky prodeje různého zboží, nabídky pomoci (nabídka pomoci s nákupem). Cílem pachatelů je většinou získat majetek poškozených seniorů, poté, co se pod různými popsanými záminkami dostanou do obydlí či blízkosti obětí…Ostatně i o těchto činech jste pravidelně informováni.

Zdroj: policie.cz