Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

NÁKUPY MOTOROVÝCH PROSTŘEDKŮ NA INTERNETU

Doporučení pro budoucí zájemce o nákup prostřednictvím nabídek s použitým zbožím, zejména vozidel a zemědělské techniky.

Poškození občané oznamují na policii různé podvody při nákupech zboží a věcí prostřednictvím nabídek s použitým zbožím na komunikačních sítích.

Občané objednávají a nakupují zboží pohodlně z domova, ale taková forma pořizování věcí přináší i svoje rizika. Na policii přijímáme oznámení i podvodných nabídkách, kdy objednavatel zaplatil požadovanou částku na uvedený účet, ale věc neobdrží.

Podvodníci nabízejí na portálech použitého zboží k prodeji různé motorové prostředky i zemědělské a pracovní stroje. Důvěřivý občan uhradí kupní cenu nebo zálohu na uvedené bankovní účty vedené v zahraničí. Poškození do současné doby neobdrželi věci ani finanční prostředky zpět. V některých případech zaslali ze svých účtů i částky přesahující několik set tisíc korun.

Podvodný scénář je shodný:

  • reakce na nabídku, kdy zájemce si objednává zboží, použité věci, motorové prostředky
  • po dohodě s prodejcem, prostřednictvím e-mail komunikace nebo telefonicky se domluví, že k uhrazení dojde prostřednictvím bezhotovostního platebního styku z účtu poškozených
  • pachatelé komunikují z různých zahraničních telefonních čísel i e-mail adres.

POUČENÍ:

  • V žádném případě nezasílejte kopii svých osobních dokladů neznámým osobám. Nelze zabezpečit zneužití Vašich citlivých údajů.

Podle Zákona o občanských průkazech číslo 328/1999 Sb, část „Nakládání s občanským průkazem:  Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak“.

Dále upozorňujeme na platný Zákon o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb..

DOPORUČUJEME:

  • Především si prověřte obchod a recenze uživatelů a neuhrazujte platbu předem – zjišťováno zneužívání podezřelých e-shopů.
  • Každý obchodník na internetových stránkách musí poskytovat své identifikační údaje i nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky.
  • Na internetu lze nalézt i katalog certifikovaných obchodů – označené jako důvěryhodné.
  • Pokud je cena zboží podezřele nízká, může se jednat o podvod.
  • Pachatelé používají nepravdivá jména, neexistující telefonní čísla nebo i údaje osob, které netuší, že jejich osobní údaje někdo zneužívá.
  • Pokud jsou bankovní účty vedeny v zahraničí – buďte obezřetní!!!

Upozorňujeme občany či případné zájemce o koupi motorových vozidel i zemědělských strojů, aby byli při výběru prozíraví!

Objasňování této trestné činnosti je velmi složité.

Občané mnohdy podvodníkům přímo „přihrávají“, protože se chovají důvěřivě a lehkovážně.

nprap. Ladmanová Dana

Zdroj: policie.cz