Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

FINANČNÍ PORADNA: NÁJEMNÍK MÁ PRÁVO MÍT V BYTĚ TRVALÝ POBYT

Každý občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Pokud si nájemce bude chtít zřídit trvalý pobyt v bytě či domě, který si pronajímá, majitel nemovitosti mu v tom nesmí bránit.

Na redakci se čas od času obracejí čtenáři s dotazy týkajícími se nájemního bydlení. Jedním typů dotazů je i to, zda je možné, aby si nájemce v pronajatém bytě zřídil trvalý pobyt.

„Pronajal jsem svůj byt na dobu určitou, na dva roky, než dostuduje můj syn, který by měl v něm pak bydlet. Nájemník se na mě obrátil s žádostí, abych vyslovil souhlas s tím, že bude mít na adrese tohoto bytu po dobu nájmu trvalé bydliště,” napsal čtenář.

Jak dále uvedl, má však obavy, že po uplynutí doby sjednaného pronájmu se nájemce z bytu neodhlásí. „Bojím se, že z titulu evidovaného bydliště by si mohl nárokovat možnost dalšího užívání bytu, nebo by mně mohly třeba nastat problémy s exekutory, pokud by se zadlužil,” dále uvedl.

Právník: Požadavek nájemníka je oprávněný

K problematice trvalého pobytu v nájemním bytě se vyjádřil právník Jan Dubenský, který uvedl, že požadavek nájemníka, aby bylo evidováno místo trvalého pobytu v pronajatém bytě, je naprosto oprávněný a pochopitelný, a pronajímatel mu v tom nemůže bránit.

„Současný platný právní řád již nezná pojem trvalé bydliště, ale místo trvalého pobytu, což upravuje zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Vyjadřuje adresu pobytu občana v ČR, která je vedena v registru obyvatel,” uvedl Dubenský.

„Podle tohoto zákona může mít každý jen jedno místo trvalého pobytu (bývalé přechodné bydliště už neexistuje), a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem za podmínky, že je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci,” dodal.

Nájemník v takovém případě musí na ohlašovně obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu vyplnit příslušný formulář a doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu. K tomu předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (v daném případě vlastníka bytu, který jej pronajímá) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí osobně souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

„V žádném případě se nemusíte obávat toho, že samotný fakt přihlášení k trvalému pobytu zakládá jiná práva. To vyjadřují výslovná slova zákona, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti,” upozornil Dubenský.

Zároveň doplnil, že v případě, kdy by se nájemník po skončení nájmu a odstěhování z bytu nepřihlásil k trvalému pobytu jinde, má vlastník nemovitosti právo žádat na ohlašovně, aby rozhodli o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.

„Doložil byste, že zaniklo užívací právo občana k objektu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je pak místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen,” dodal Dubenský.

Zdroj: novinky.cz