Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

MUSELI JSTE ZADAT PIN PŘI BEZKONTAKTNÍM PLACENÍ MALÉ ČÁSTKY? JE TO VE VAŠEM ZÁJMU, ŘÍKAJÍ BANKY

Bezkontaktní karty v Česku zdomácněly. Jejich obliba roste i díky rychlosti transakce, kdy při platbě částky menší než 500 korun nemusíte zadávat PIN. Na druhou stranu se však někteří klienti obávají zneužití karty, pokud ji ztratí nebo jim ji někdo odcizí. I proto mají banky nastavený bezpečnostní systém, kdy čas od času musíte při placení malé částky zadat svůj PIN.

„Platil jsem v obchodě bezkontaktní kartou necelých tři sta korun a musel jsem vyťukat PIN. Na můj dotaz, proč ho po mně chtějí, mi prodavačka řekla, že už se s tím setkala u bezkontaktních karet několikrát, prý je to kvůli tomu, kdyby chtěl někdo platit ukradenou kartou víckrát za sebou,” napsal do redakce šedesátiletý Jan z Liberce.

Klienty chráníme, ale neprozradíme jak

Ztrátu platební karty nemusíte zaregistrovat ihned poté, co jste o ni přišli. Může se proto stát, že než ji stihnete zablokovat, bude zneužita k placení.

Požádali jsme proto banky o vyjádření, jakým způsobem mají ošetřeny právě případy ztráty či odcizení bezkontaktních karet, aby jimi někdo nemohl neoprávněně platit částky do 500 korun i několikrát za sebou a nepřipravil tak jejich držitele o nemalé částky.

Banky mají nastavena interní pravidla hlídající, aby v těchto případech byla finanční ztráta pro klienta co nejmenší. Sledují například počet za sebou jdoucích karetních transakcí částek do 500 korun či objem uskutečněných transakcí a podobně. Z bezpečnostních důvodů však podrobnosti ohledně pravidel a nastavených limitů nesdělují.

Pokud zjistíme, že se kartou platí vícekrát, než je běžné, nebo zaznamenáme více transakcí rychle za sebou, platební terminál si může vyžádat zadání PIN kódu. Petr Plocek, UniCredit Bank

„V podstatě to funguje tak, že vyhodnocujeme spoustu parametrů, jako je výše částky, geografické místo platby, typ obchodníka a podobně. Bezkontaktní karta obvykle umožní několik plateb pomocí přiložení bez PIN, ale jednou za čas vyžaduje ověření, proto vyzve k jeho zadání, a to třeba i při platbě částky nižší než 500 korun,” uvedl Pavel Vlček z mBank.

„Máme nastavený čítač na sumu objemů po sobě jdoucích bezkontaktních transakcí bez zadání PINu. Po dosažení maximální hodnoty tohoto čítače je nutné, aby klient zaplatil s PINem. Po potvrzení této transakce PINem jsou opět umožněny další platby bezkontaktně (i bez PINu),“ doplnil pro Právo Tomáš Zavoral z Raiffeisenbank.

„Z důvodů bezpečnosti je u Zuno nastaven limit pro za sebou jdoucí bezkontaktní karetní transakce. Po vyčerpání tohoto limitu je potřeba při placení zadat PIN kód nebo vybrat hotovost z bankomatu,” uvedl mluvčí banky Vladimír Michna.

V UniCredit Bank nastavují limit podle toho, jak klient běžně svou kartu využívá. „Pokud zjistíme, že se kartou platí vícekrát, než je běžné, nebo zaznamenáme více transakcí rychle za sebou, platební terminál si může vyžádat zadání PIN kódu,” upřesnil mluvčí banky Petr Plocek.

Odcizenou kartu urychleně zablokujte

Jakmile ztrátu či odcizení bezkontaktní karty zjistíte, na nic nečekejte a ihned ji zablokujte. V případě, že by kartou někdo stihl ještě před zablokováním zaplatit, mají banky podle zákona o platebním styku možnost požadovat spoluúčast klienta až do výše 150 eur (zhruba čtyři tisíce korun) za neautorizované transakce.

Přístup bank k požadované spoluúčasti je různý, jednotlivé případy posuzují často individuálně. Některé (například ČSOB a Era, Equa bank, mBank či UniCredit Bank) spoluúčast vyžadují. Další banky (například Air Bank, Cetelem, Expobank či Fio banka) spoluúčast u transakcí, které nebyly potvrzeny zadáním bezpečnostního kódu, nepožadují.

„U bezkontaktního placení bez PINu spoluúčast nevyžadujeme,” uvedl Vladimír Komjati z Air Bank. „Spoluúčast klienta vyžadujeme v případě, že byla transakce verifikována PIN kódem,” zmínila Barbora Minksová z Cetelem.

„V případě odcizení a prokazatelném zneužití karty, dojde-li k němu při bezkontaktní platbě bez zadání PIN, banka spoluúčast nevyžaduje,” doplnila Alena Nováková z Expobank CZ.

„Reklamaci uznáme a spoluúčast nepožadujeme, pokud skutečně došlo ke zneužití bez zadání PINu a držitel karty dodržel pravidla bezpečného nakládání s kartou,” dodal Zdeněk Kovář z Fio banky.

Spoluúčasti se můžete vyhnout i tím, že si kartu pojistíte proti ztrátě či krádeži.

Banky podezřelé transakce monitorují

Banky mají nastaveny mechanismy, pomocí nichž monitorují transakce kartou a pohyb na účtu. V případě, že mají podezření na zneužití karty, klienta ihned upozorní, popřípadě kartu rovnou zablokují. „Máme vlastní systém automatického hlídání podezřelých transakci, do kterého spadají všechny transakce kartami. Při podezření kontaktujeme klienta, pokud jsme si jisti zneužitím, kartu preventivně blokujeme,“ uvedla pro Právo Pavla Hávová z ČSOB.

„Pokud dojde k nestandardnímu chování, spojíme se s klientem, abychom si ověřili, zda operace opravdu dělá on, nebo zda došlo ke ztrátě/zcizení karty a máme kartu zablokovat,” zmínila Klára Pačesová z České spořitelny.

„Vydavatel platebních karet má povinnost sledovat autorizace z pohledu četnosti, výše a typu transakcí. U bezkontaktních karet máme nastaveno pravidlo – pokud jsou jednou kartou provedeny opakovaně bezkontaktní platby do částky 500 korun během krátkého časového úseku, systém automaticky vygeneruje upozornění, operátor kontaktuje telefonicky klienta a ověřuje, zda se nejedná o zneužití,” uvedla Barbora Minksová.

„Jiné pravidlo je postaveno na geografickém rozlišení. Pokud obdržíme autorizační dotazy, které indikují, že karta byla v rozmezí několika minut přítomna při platbách v České republice a v zahraničí (například Česká republika a USA), opět je vygenerována notifikace. Máme také seznam rizikových obchodních míst, kde sledujeme četnost použití,” doplnila Minksová.

Zdroj: novinky.cz -Právo