Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Prevenci ve městě pravidelně podporuje Městská policie Valašské Meziříčí. V loňském roce uskutečnila na 80 přednášek a dalších akcí nejen pro děti mateřských i základních škol, ale i pro seniory.

Bezpečné chování na ulici i v bytě, podomní prodej i šikana. To jsou některá témata, která nabízejí dětem i seniorům při preventivních akcích městští strážníci. S osvětovou činností se tak řadí k městským strážníkům, kteří s dětmi pracují intenzivně a pravidelně.

V loňském roce se městští strážníci často vydávali k dětem. „Navštívili jsme nejen místní mateřské, základní a střední školy, ale nezapomněli jsme také na Dětský domov, nízkoprahové zařízení pro děti a mládeže Zastávka nebo Azylový dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí. Obecně se zaměřujeme na dopravní výchovu a upozorňujeme je také například na šikanu. U starších dětí a studentů je našim cílem rozšiřování jejich právního povědomí, a to ve smyslu právních norem, zároveň je také seznamujeme i s trestně právní odpovědností,“ popsal preventivní činnost městské policie její ředitel Jan Camfrla. Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2015, uspořádali strážníci městské policie také kurzy sebeobrany pro dívky a ženy.

Městská policie se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných základními školami. V květnu loňského roku se například strážníci zúčastnili zábavného odpoledne pro žáky a rodiče základní školy Šafaříkova. „Žákům jsme předvedli výstroj, výzbroj i narkotizační pušku. Dále si žáci a rodiče mohli vyzkoušet laserovou střelnici a provést orientační dechovou zkoušku,“uvedl ředitel městské policie. Městská policie také dohlíží na bezpečné přecházení dětí na přechodech přes frekventované silnice u škol. Pro seniory strážníci připravili přednášky i besedy o bezpečném chování a předcházení rizik či zásad bezpečného chování na ulici i v bytě.

Kromě toho strážníci pro děti chystají výtvarné soutěže nebo bezpečnostně-dopravní akci Hurá děti bezpečně na prázdniny, která se koná pod záštitou komunitního a vzdělávacího centra Emcéčko. Pravidelně se také zapojují do přípravy a organizace soutěže mladých cyklistů pořádaných Střediskem volného času Domeček a dopravní komisí BESIP ve Valašském Meziříčí.

V letošním roce bude městská policie v prevenci opět pokračovat. V plánu má další zajímavé přednášky a osvětové akce pro školy i pro širokou veřejnost

Zdroj: www.valasskemezirici.cz