Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

 

Přestože se Mezinárodní den seniorů již pomalu dostává do všeobecného povědomí, cítíme potřebu tento den připomenout. Svátek naší nejstarší generace, je oslavou všeho, co senioři společnosti přináší. Mezinárodní den seniorů pravidelně připadá již od roku 1990 na 1. říjen.

Milí senioři, přejeme Vám krásný nejen tento sváteční den, ale abyste se svátečně cítili také ve dnech ostatních!

Ovšem nejen v tento den bychom si měli také připomínat, že podzim života není bohužel spojen jen s tím příjemným a není jen zaslouženým odpočinkem, ale měli bychom si jako společnost uvědomit, s čím se musí dnešní senioři také potýkat, jaké starosti a problémy jsou nuceni řešit. Každý sám za sebe bychom si pak měli říct, jak a čím můžeme přispět ke zlepšení.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. považuje seniory za důležitou a nepostradatelnou součást společnosti. Jsme nezisková, nevládní a nepolitická organizace, která se všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva seniorů i ostatních spotřebitelů. Provozuje 22 kontaktních míst – poraden kde senioři v případě zájmu nebo potřeby naleznou potřebné informace týkající se spotřebitelské oblasti.

Senioři často navštěvují poradny se zkreslenou představou ohledně uplatnění svých práv, bývají často nepříjemně překvapeni, kolik úsilí a času musí pro obhájení svých práv vyvinout, což je v některých případech vede k tomu, že se raději se svou situací smíří a svá práva dále nehájí či je vzdají . Naším cílem proto je, zajistit seniorům dostatečnou pomoc a podporu při uplatňování jejich práv, která jim byla porušena v souvislosti s podvodným či manipulativním jednáním prodejců.

Komplikovanost následného vymáhání práv byla hlavní myšlenkou k uspořádání našich prvních preventivních vzdělávacích akcí. Již řadu let významnou část našich pravidelných aktivit tvoří vzdělávací akce pro seniory a zdravotně handicapované občany, jako jsou přednášky a besedy, v rámci nichž účastníky seznamujeme s problematikou nekalých praktik a podvodů zaměřených na seniory a s formami nátlaku a manipulace, jímž jsou senioři vystavováni. Seniory učíme, jak se v obdobných situacích zachovat, jak tlakům odolávat, a na koho se obracet s žádostí o akutní či následnou pomoc.

Veškeré služby a aktivity Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. jsou poskytovány a nabízeny seniorům a zdravotně handicapovaným občanům bezplatně, což by nebylo možné bez finanční podpory zejména ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského, Olomouckého a dalších krajů a obcí. Za podporu jménem seniorů moc děkujeme!

Redakce SOS MaS, z.s.