Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

| 10.01.2017 |

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž byl upozorněn na podvodné jednání osob, které se vydávají za pracovníky odboru životního prostředí nebo za pracovníky firmy, pověřené odborem k provádění kontrol kotlů a kamen v souvislosti s novelou zákona o ovzduší, a které se snaží domluvit termín na provedení kontroly a vstup do domu.

„Žádná plošná kontrola kotlů nebo toho, zda majitelé kotle mají jeho revizi, nebude prováděna. Kontrola je možná pouze v případě podezření na spalování nepovoleného paliva, a to pouze po předchozím písemném upozornění na možné porušování zákona o ovzduší, poučení o povinnostech a výzvě k nápravě. Teprve když ani po této výzvě nedojde ke zlepšení, je možné provést kontrolu v domě. Kontrolující pracovníci se budou prokazovat služebním průkazem městského úřadu a mohou vstupovat pouze ke kotli nebo do skladu paliva, do jiných částí domu nemají přístup“, vysvětlila Božena Ševčíková, vedoucí odboru životního prostředí.Pokud se někdo z občanů setká s touto telefonickou výzvou, doporučujeme na ni vůbec nereagovat. V případě nejistoty si můžete možnost kontroly telefonicky ověřit přímo na odboru životního prostředí na tel. č. 573 321 326 (Božena Ševčíková) nebo tel. č. 573 321 324 (Danuše Nedvědová).

Zdroj: www.mestokromeriz.cz