Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

KONEC MENTOLOVÝCH CIGARET

Podle tzv. evropské tabákové směrnice musí být do dnešního dne tedy do 20. května 2020 staženy z evropského trhu všechny klasické mentolové cigarety. Spotřebitelé si tak mentolové cigarety ode dneška již nekoupí.

Dne 20. května 2016 se v zemích Evropské Unie stala použitelnou směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU)*, která stanovuje pravidla pro výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových a souvisejících výrobků. Vztahuje se na cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový a lulkový tabák, doutníky, doutníčky, tabákové výrobky neprodukující kouř, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření.

Výše uvedená směrnice mj. zakazuje všechny jasně rozpoznatelné vůně nebo chutě, které se liší od tabáku. Důvodem jejich zákazu je to, že tabákové výrobky jsou díky nim pro mnohé kuřáky atraktivnější, zejména pro mladé lidi, kteří s kouřením začínají. Mnozí tak s kouřením po jejich zákazu snad ani nezačnou.

Zatímco jiné příchutě (vanilková nebo čokoládová) se přestaly prodávat již dříve, na prodej mentolových cigaret se vztahovalo poměrně dlouhé přechodné období, které končí právě nyní, tedy 20. května 2020.

Co další změny výše uvedená směrnice v oblasti prodeje tabákových výrobků v minulosti přinesla?

Směrnice zejména:

  • zakazuje cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s charakteristickými příchutěmi
  • vyžaduje po výrobcích, aby příslušné orgány zemí EU informovali o složkách použitých v tabákových výrobcích
  • požaduje, aby se na tabákových a souvisejících výrobcích objevovala zdravotní varování: kombinovaná zdravotní varování (obrázky, text a informace o tom, jak s kouřením skončit) musí pokrývat 65 % přední i zadní strany balíčků cigaret a tabáku k ručnímu balení
  • stanovila minimální rozměry pro zdravotní varování a zakazuje u určitých tabákových výrobků malá balení
  • zakazala propagační a zavádějící prvky na tabákových výrobcích, elektronických cigaretách a bylinných výrobcích určených ke kouření
  • v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky zavádí u těchto výrobků sledování polohy a pohybu v EU
  • umožňuje zemím EU zakázat internetový prodej tabáku a souvisejících produktů
  • stanoví požadavky na bezpečnost, kvalitu a oznamování u elektronických cigaret
  • ukládá výrobcům a dovozcům povinnost nahlásit zemím EU nové tabákové výrobky před jejich uvedením na vnitřní trh

Zdroje:

Redakce SOS MaS, z. s.

Evropská komise: https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_cs

  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES

Ke stažení: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf