Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

FINANČNÍ PORADNA: JAKÁ JSOU PRÁVA POŠKOZENÝCH PŘI NEHODĚ NA ŽELEZNICI

I přesto, že železniční doprava patří mezi nejbezpečnější způsoby cestování, série tragických událostí z posledních týdnů ukázala, že nehody se jí rozhodně nevyhýbají. Oběti či pozůstalí po nich mají nárok na kompenzaci za způsobenou újmu.

„Zranění mají jednoznačně nárok na odškodnění, a to i když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o stovky tisíc,“ uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.

Případná kompenzace by ovšem neodešla z účtu samotného dopravce, částku vyplatí jeho pojišťovna.

Odškodnění samo zahrnuje jak bolestné, tak i ošetřovné, cestovné, ztížení společenského uplatnění a náhradu ušlé mzdy. To vše se řídí metodikou nejvyššího soudu. Málokdo ale ví, jaká jsou v takových případech jeho práva.

„Z naší praxe víme, že asi 80 procent Čechů vůbec netuší, na co mají nárok. Není proto divu, že se většinou domohou sotva třetiny částky, která by jim náležela,“ doplnil Beck.

Jak postupovat?

Zcela zásadním prvním krokem je požádat policii či další zasahující složky o potvrzení, že cestující v havarovaném vlaku skutečně byl.

„Doporučujeme tento krok nepodcenit. Některé potíže, a to i vážného charakteru, se totiž mohou ukázat až se zpožděním. Jedná se o bolesti hlavy, problémy s páteří či psychická traumata, kdy se poškozený například bojí cestovat hromadnou dopravou. Bez potvrzení o nehodě, jež si člověk uschová, se hůře prokazuje spojitost s událostí, která je pro odškodnění nezbytná,“ upozornil Beck.

Důležité je také dle rad odborníků, aby si lidé následky sami zdokumentovali. Pokud to situace dovolí, je vhodné ihned mobilem nafotit jak nehodu, tak i případný rozsah svého zranění. Dokumentace místa nehody může pomoci i dalším poškozeným, kteří o kompenzaci usilují.

V každém případě je také třeba uschovat si všechny lékařské zprávy i plnou zdravotní dokumentaci. Pokud účastník nehody vyhledá lékařské vyšetření, a to i delší čas od neštěstí, měl by trvat na tom, aby doktor hledal případnou spojitost mezi jeho potížemi a nehodou. Pokud je o ní odborník přesvědčen, je třeba ji zaznamenat i do lékařské zprávy.

Zraněný personál

Postup se liší v případě, že při nehodě zemřel či byl zraněn člen posádky vlaku, tedy například strojvedoucí či průvodčí.

„V takové situaci jde buď o pracovní úraz, nebo o pracovní úraz s následkem smrti. Pro tento případ jsou všichni zaměstnavatelé včetně Českých drah ze zákona pojištěni. Zranění zaměstnanci tak mají kromě bolestného, ošetřovného, kompenzace a podobně i nárok na dorovnání mzdy či doplatky ohledně lázní,“ uvedl Beck.

Pokud následkem nehody zaměstnanec zemře, má nejbližší příbuzný nárok na 240 tisíc korun.

Zdroj: novinky.cz