Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Senioři musí být opatrní a nikoho nesmí pouštět do obydlí

Během uplynulých několika dnů kriminalisté na Vysočině zadokumentovali tři případy okradených seniorů. Okradení lidé přišli o své úspory. Senioři jsou velmi snadným terčem podvodníků a zlodějů. I přes opakovanou a cílenou prevenci, v rámci níž jsou senioři před touto trestnou činností varováni, se stále objevují na území našeho kraje případy okradených seniorů.
Jeden případ vyšetřují policisté v Třebíči, kteří přijali oznámení o podvodném jednání neznámého pachatele. Dosud neznámý muž se v pátek 15. května kolem třinácté hodiny v Třebíči vydával za pracovníka plynárenské společnosti, který provádí odečet plynoměru. S touto smyšlenou legendou oslovil osmaosmdesátiletého majitele bytu a poté se mu podařilo vniknout dovnitř bytu.
Senior podvodníkovi umožnil vstup k plynoměru, který byl umístěný na toaletách umakartového bytového jádra. Podvodník pouze nahlédl směrem k plynoměru, stav si nikam nezapisoval a poté majitele odvedl do kuchyně s tím, že musí senior chvilku počkat, protože on si musí skočit do vozidla pro razítko. Zatímco senior vyčkával na jeho příchod v kuchyni podvodník v nestřeženém okamžiku vnikl do prázdného obývacího pokoje, kde prohledal skříňku obývací stěny a z police odcizil pánskou koženkovou peněženku, ve které byla uložena finanční hotovost ve výši několika desítek tisíc korun. Poté zloděj byt rychle opustil. Senior po několika minutách pojal podezření, že není něco v pořádku a šel prohlédnout byt, kdy zjistil, že byla prohledána skříňka s oblečením v obývacím pokoji a chybí v ní peněženka s jeho úsporami.
Další dva případy se odehrály v úterý 19. května a ve středu 20. května v Jihlavě. Obětí neznámé pachatelky se staly dvě seniorky vyššího věku, které přišly o své úspory. V prvním případě pachatelka vnikla do bytu sedmaosmdesátiletéseniorky pod záminkou, že jí jde vrátit přeplatek za elektřinu. Pachatelka ale požadovala rozměnit bankovku v hodnotě 5000 korun. Seniorka proto odešla do pokoje, kde měla uložené své úspory. Pachatelka ale ženu sledovala a v nestřeženém okamžiku ji odcizila peníze v řádu několika desítek tisíc korun a poté z bytu odešla.
Ve druhém případě pachatelka vnikla do domu šestaosmdesátileté seniorky pod záminkou, že jí jde vrátit přeplatek za vodu. I v tomto případě požadovala pachatelka rozměnit bankovku v hodnotě 5000 korun. Seniorka šla do pokoje, kde měla uložené peníze. Pachatelka opět využila příležitosti a seniorku okradla o několik desítek tisíc korun a z domu odešla.
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina znovu důrazně upozorňují, že této trestné činnosti lze úspěšně zabránit. Všichni osaměle žijící senioři musí dodržovat základní pravidlo, tedy nikoho cizího do bytu nebo do rodinného domku v žádném případě nepouštět. Při prvním podezření, že se do bytu nebo rodinného domku chce pod nějakou záminkou dostat cizí osoba, ihned bez obav informovat policii na lince tísňového volání – 158.
Všichni senioři musí mít na paměti, že zloději používají různé lsti, aby se dostali do blízkosti seniora. Nejčastěji se jedná o různé legendy – doručení údajného přeplatku za elektřinu, vodu nebo plyn, vyplacení nějaké výhry, sociálního příspěvku nebo jiné dávky. Žádné tyto přeplatky nikdy nepředávají zástupci energetických nebo plynárenských společností v hotovosti. Takže vždy jde o podvody ze strany osob, které s těmito legendami vystupují.
Další podvodníci se mohou vydávat za prodejce a nabízet seniorům prodej různého druhu zboží za výhodné ceny, mohou se vydávat za zdravotnický personál, sociální pracovnice nebo různé řemeslníky a kontrolory vodoměrů nebo elektroměrů. Další podvodníci mohou seniory oslovit na ulici nebo po telefonu a vydávat se přitom za rodinné příslušníky a požadovat pro vymyšlené příbuzné peníze. Pro peníze si pak údajný příbuzný do bytu seniora pošle někoho dalšího. Když si senior později ověřuje u příbuzného pravdivost telefonátu, bývá už pozdě, protože peníze si odnesl podvodník. Proto před tím, než někomu svěříte své finance, ověřte si u příslušného příbuzného, zdali skutečně telefonoval on. Buďte ostražití, jedině tak se vyhnete zbytečným nepříjemnostem.
Pachatelé ale začínají být bezohlední a neváhají použít násilí. V některých případech tak dochází i k loupežím spáchaným na seniorech, kdy pachatelé využijí své fyzické převahy a seniora v jeho bytně nebo domě fyzicky napadnou. Důvodem proč si pachatelé vybírají jako oběť osoby vyššího věku je skutečnost, že takováto osoba má mnohdy omezenou tělesnou pohyblivost, zhoršené smyslové vnímání, horší paměť, zhoršenou orientaci v prostoru a čase, je důvěřivá a dá na první dojem. Podvodníci vypadají v drtivé většině velmi slušně a důvěryhodně.
Policie se obrací také na nejbližší příbuzné seniorů, aby seniorům pomohli a pravidelně jim rizika možných podvodníků připomínali a opakovali jim zásady bezpečného chování. Příbuzní také mohou seniorům pomoci se zabezpečením bytu – vhodná jsou panoramatická kukátka na dveřích, případně malé kamery, které jsou dnes cenově dostupné. Tyto kamery by mohly monitorovat pohyb v bytě nebo domě. Většina seniorů dnes vlastní mobilní telefon a současné telefony jsou vybaveny fotoaparátem. Naučte proto seniora mobilní telefon ovládat. Pokud bude senior umět fotoaparát ovládat, doporučujeme, aby cizího člověka, který chce k seniorovi do bytu pod nějakou záminkou dostat, vyfotil. Každá stopa a důkaz mohou být pro policejní vyšetřování a následné zadržení pachatelů velmi důležité.
 Být opatrný a dodržovat zásady bezpečného chování – jedině tak se lze vyhnout podvodu
 • Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům.
 • Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají dokonale řadu způsobů jak vás okrást.
 • Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
 • Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
 • Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout,
 • Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.·
 • Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb – odečet plynu, elektřiny, vody – nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává.
 • V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
 • Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
 • Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě.
 • Napiště si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
 • Důležitá telefonní čísla – policie, lékař, hasiči – mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
 • Nepodvolujte se nátlaku ze strany cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů například ke převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček, změnám tarifů, dodavatelů energií.
 • Vše si nejdříve v klidu a pečlivě promyslete.
 • Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s věrohodnými osobami. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.
 • Na zvonku u dveří nikdy nepište své jméno v jednotném čísle, aby pachatel při pohledu na zvonek hned nevěděl, že žijete osaměle.
 • Buďte všímaví a pokud máte pocit, že se někdo podezřelý pohybuje ve vaší blízkosti, upozorněte na něj své okolí – sousedy, známé, příbuzné.
 • Všímejte si i podezřelých vozidel, která by se pohybovala kolem vašeho domu a poznamenejte si registrační značku a barvu vozidla.
 • V případě jakéhokoli podezření nebo ohrožení volejte na linku tísňového volání 158.
Zdroj: www.policie.cz
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
22. květen 2015