Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POUŽÍVÁNÍ E-CIGARET / VAPOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S VAROVÁNÍM AMERICKÉHO CDC

Varování

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) zveřejnilo 19. září 2019 ve 12:00 ET aktuální údaje o řadě případů poškození plic spojovaných s používáním elektronických cigaret/vapovacích zařízení. V současné době probíhá vyšetřování prudkého nárůstu plicního poškození spojovaného s tímto typem výrobku.

Elektronická cigareta je zařízení, které vytváří aerosol zahřátím kapalné náplně (komerčně nazývané také e-liquid apod.). Tento aerosol poté uživatel elektronické cigarety vdechuje do plic.

Náplň do elektronické cigarety může obsahovat: nikotin, tetrahydrokanabinol (THC)* a kanabinoidní (CBD) oleje a další látky a přísady.

Co se ví

V USA bylo hlášeno 530 případů poškození plic. V 6 státech bylo potvrzeno 7 úmrtí.

CDC obdržela kompletní údaje o pohlaví a věku u 373 z 530 případů.

Téměř tři čtvrtiny (72 %) případů jsou muži

Dvě třetiny (67 %) případů jsou ve věku 18 až 34 let

16 % případů je mladších 18 let a 17 % je starších 35 let

Všechny hlášené případy mají v anamnéze používání/inhalaci výparů z elektronických cigaret.

Příznaky onemocnění hlášené některými pacienty:

-kašel, dušnost nebo bolest na hrudi,

-nauzea, zvracení, průjem,

-únava, horečka, bolest břicha.

Někteří pacienti uvádějí, že se u nich příznaky rozvinuly během několika dní, jiní udávají několik týdnů. Infekce se nejeví být příčinou těchto příznaků.

Většina pacientů uvedla v anamnéze používání elektronických cigaret s náplní obsahující THC. Mnoho pacientů uvedlo, že užívají THC a nikotin. Někteří uváděli použití elektronických cigaret obsahujících pouze nikotin.

Co se neví

Dosud není známa konkrétní příčina těchto plicních poškození. Šetření neidentifikovalo žádnou konkrétní elektronickou cigaretu/vapovací zařízení (zařízení, e-liquid/ náhradní náplň) ani látku, která je spojena se všemi případy.

Co CDC doporučuje veřejnosti:

Dokud nebude známo více, CDC doporučuje těm, kteří se obávají výše uvedených specifických zdravotních rizik, aby zvážili zdržet se používání elektronických cigaret/vapovacích zařízení.

Těm, kdo nedávno použili elektronickou cigaretu/vapovací zařízení a mají příznaky podobné těm, které jsou popisovány v souvislosti s výskytem plicního poškození, je doporučováno, aby navštívili poskytovatele zdravotní péče (lékaře).

Těm, kteří používají elektronické cigarety/vapovací zařízení:

Každý, kdo používá e-cigaretu nebo vapovací zařízení, by neměl kupovat tyto výrobky
(např. e-cigaretu nebo vapovací zařízení s THC* nebo CBD oleji) mimo místo prodeje a neměl by upravovat ani přidávat do těchto výrobků žádné látky, které nejsou určeny výrobcem.

Pokud se objeví příznaky, které jsou hlášeny v souvislosti s touto událostí, je doporučeno, aby hned navštívili poskytovatele zdravotní péče (lékaře).

Dospělým, kteří používají elektronické cigarety, protože skončili s kouřením cigaret:

je doporučováno nevracet se ke kouření cigaret,

pokud pokračují v užívání elektronických cigaret, měli by se pozorně hlídat, zda se u nich neprojevují výše uvedené příznaky, a pokud je mají, hned navštívit poskytovatele zdravotních služeb (lékaře).

Dospělým, kteří se snaží odvykat od kouření cigaret, je doporučováno:

Kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře), pokud potřebují pomoci při odvykání od užívání tabákových výrobků, včetně elektronických cigaret.

Využívat na důkazech založené intervence včetně poradenství a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválených léčivých přípravků.

Bez ohledu na probíhající událost:

-Mládež a mladí dospělí by vůbec neměli používat elektronické cigarety.

-Těhotné ženy by vůbec neměly používat elektronické cigarety.

-Dospělí, kteří v současnosti nepoužívají tabákové výrobky, by neměli s užíváním elektronických cigaret začínat.

Aktuálně není známo, že by se toto onemocnění vyskytlo v České republice, Ministerstvo zdravotnictví však důrazně doporučuje veřejnosti dbát i v podmínkách ČR doporučení amerického Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění.

Varování amerického CDC v originálním znění a další podrobnější informace naleznete zde: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

* V ČR není obsah THC v náplních do elektronických cigaret právní úpravou tolerován.

Zdroj: MZČR