Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Důrazně upozorňujeme občany na zásilky, které mohou vyvolávat mylný dojem, že se jedná o úřední obsílky z finančního úřadu. Jedná  se o obálku s modrým pruhem, na které je uveden text „Důvěrná zásilka zaslaná z Finančního ředitelství“, dále text „Povinně schválené úřední potvrzení“ a na zadní straně obálky je červeně výrazný nápis „Povinná odpověď v požadovaných lhůtách“. Obálka je též opatřena kulatým razítkem s popiskem „Finanční ředitelství“.

Tyto zásilky však nemají s úřední korespondencí Finanční správy nic společného a  jedná se o obálky s komerčním obsahem, jejichž odesílatelem je soukromý subjekt.

 

Zdroj: www.financnisprava.cz