Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Finanční arbitr uveřejnil informaci, ve které potvrzuje, že po více jak roce rozhodl první spor, který k němu poslal klient společnosti ESSOX kvůli špatnému výpočtu RPSN. Podobných podání u finančního arbitra leží víc, takže další rozhodnutí budou následovat. SOS MaS, z. s. celou kauzu bedlivě sleduje, jelikož se na naše poradny v minulosti obrátilo několik spotřebitelů, kteří se praktikami firmy ESSOX cítili poškozeni.

Připomeňme si krátce o co se v této kauze jedná?

Některé úvěrové společnosti, (mimo firmu ESSOX, také Home Credit a GE Money Auto) v předchozích letech 2011 až 2013 při poskytování úvěrů na nákup ojetých automobilů nesprávně informovaly spotřebitele o výši RPSN. Při výpočtu tohoto ukazatele, ve vzorci k tomu určeném, nesprávně zohlednily poplatek za uzavření smlouvy, čímž došlo k výslednému RPSN, který je až o desítky procent nižší. Jako první na tuto skutečnost upozornila Česká obchodní inspekce, která firmě ESSOX uložila nemalou pokutu.

Co je to RPSN? – RPSN je základním ukazatelem nákladovosti spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, jehož cílem je vyjádřit jednou veličinou poměr mezi celkovými náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele a celkovou výší spotřebitelského úvěru, bez ohledu na to, o jaké náklady se jedná (úrok, poplatek aj.), jakým způsobem jsou sjednány (pevnou částkou, procentním podílem apod.), jak jsou placeny (hotovostně, bezhotovostně), ale při zohlednění toho, ve který okamžik jsou placeny. Tento ukazatel umožňuje spotřebiteli snadno vyhodnotit cenu spotřebitelského úvěru a případně ji porovnat s jinými nabízenými úvěry na trhu.

V případě chybné informace o výši RPSN, má spotřebitel právo uplatnit u finanční instituce požadavek na to, aby se spotřebitelský úvěr se pokládal od počátku za úročený ve výši 0,05 % p. a. (výše diskontní sazby ČNB) a ujednání o jiných platbách na úvěr byla neplatná. Jelikož spotřebitelé u finanční instituce s tímto požadavkem neuspěli, rozhodla se část z nich bránit prostřednictvím finančního arbitra. 

Ten pak v nedávném rozhodnutí uložil instituci povinnost zaplatit spotřebiteli částku, kterou zaplatil jako poplatek za uzavření smlouvy, a dále peněžní prostředky odpovídající rozdílu úroku při úročení spotřebitelského úvěru sjednanou výpůjční úrokovou sazbou a diskontní sazbou České národní banky. Protože finanční arbitr v nálezu vyhověl navrhovateli, uložil současně instituci sankci v zákonem stanovené výši, v tomto případě 15.000 Kč.

Finanční arbitr ve své tiskové zprávě zdůrazňuje, že vydaný nález je prvoinstančním rozhodnutím, které doposud nenabylo právní moci, obě strany proti němu mohou v zákonem stanovené 15denní lhůtě podat odůvodněné námitky, o nichž by rozhodoval opět finanční arbitr. I když arbitr námitky odmítne a svůj verdikt potvrdí, případ tím ještě nemusí skončit. Rozhodnutí finančního arbitra totiž firma může ještě napadnout u soudu. Ani jednu z možností Essox nevylučuje. Konečné rozhodnutí ve věci je tak stále v nedohlednu. Vzhledem k tomu, že počet takto uzavřených smluv je cca 19 tis., hraje se o velké peníze.

Stejně jako Essox počítaly RPSN v letech 2011 až 2013 i úvěrové firmy Home Credit a GE Money Auto. Podle serveru Novinky.cz se však  těmto dvěma společnostem podařilo se s asi dvěma desítkami klientů, kteří se na arbitra obrátili, finančně vyrovnat. 

Zdroje:

Redakce SOS MaS, z. s.

www.finarbitr.cz

www.novinky.cz