Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Policisté v Příboře zahájili v uplynulých dnech úkony trestního řízení pro přečin podvodu, ke kterému mělo dojít dne 31. března 2017. Tohoto dne dosud neustanovený pachatel telefonicky kontaktoval sedmdesátičtyřletou seniorku, které se představil jako její vnuk, kdy během telefonického rozhovoru od seniorky vylákal finanční hotovost ve výši 50 tisíc korun pod záminkou pronájmu bytu v Ostravě. Tuto finanční hotovost následně poškozená seniorka ještě téhož dne předala v místě svého bydliště neznámé ženě, která i s penězi odešla neznámo kam. Za uvedené jednání hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na pět let.

Zdroj:www.policie.cz