Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Identitkit hledaného

Identitkit hledaného

Policisté pátrají po muži, který se vydává za falešného notáře. Podle dostupných informací se zaměřuje především na firmy, ale není vyloučeno, že poskytoval neoprávněně služby i jiným soukromým subjektům.

Pomůžete jej dopadnout?

Celý případ prošetřují pražští policisté z místního oddělení Masarykovo nádraží na základě přijatého oznámení. To učinila notářská kancelář, jejíž jméno hledaný ke svému protiprávnímu jednání zneužívá.
A oč v celé věci jde?
Notářská kancelář vlastní kontrolu zjistila, že pod její hlavičkou provádí neznámá osoba úkony především pro soukromé subjekty. Ty spočívají například v tom, že ověřuje podpisy na úředních dokumentech, nebo dokonce provádí úkony spjaté se zápisem společností do obchodního rejstříku. To vše samozřejmě neoprávněně. Za tímto účelem si hledaný pronajímá takzvaně hodinové kanceláře v různých byznys centrech, aby při svém „úřadu“ vypadal co nejvěrohodněji.
Namístě je proto varovat všechny podnikatele, a nejen ty, aby si zkontrolovali písemnosti v podobě například kupních smluv, či další jiné dokumenty. Výsledky dosavadního prošetřování totiž vypovídají o tom, že činnost toho falešného notáře může být značně rozsáhlá, a celá řada podnikatelských subjektů tak nemusí vlastně právně ani existovat, nebo smlouvy k třeba i zásadním obchodním transakcím nemusí být platné.
Pro popsané protiprávní jednání, které je momentálně kvalifikováno jako trestné činy podvod, padělání a pozměnění veřejné listiny a nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka hledají policisté muže, který vystupuje pod jménem Mgr. Petr Jarolím. Toho svědci, potažmo poškození vnímají jako úslužného až devótního člověka ve věku asi 45 let, 190 cm vysoké štíhlé až hubené postavy. Navíc ho popisují jako člověka s takzvaně nezdravou barvou pleti, který má krátké, vlnité, nazrzlé vlasy, a hovoří s moravským přízvukem. Oblečen vždy chodí ve slušivém obleku a černých leštěných botách s kulatou špičkou. Níže přiložený identikit odpovídá reálné podobě hledaného z 80%.
Do této chvíle evidují policisté celkem čtyři případy, při kterých tento samozvaný notář úřadoval. Za tyto delikty hrozí hledanému v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.
Nicméně již nyní disponují policisté poznatky, že se hledaný s největší pravděpodobností nedopustil popsaného jednání pouze v Praze, ale i v jiných částech republiky.
Proto z tohoto místa prosíme širokou veřejnost o pomoc při dopadení zmiňovaného falešného notáře. Kdokoliv, kdo má informace k totožnosti hledaného, nebo jeho současnému místu pobytu, či pohybu, nechť nám je předá prostřednictvím linky tísňového volání 158.
Zdroj: www.policie.cz
por. Mgr. Tomáš Hulan