Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 

SEMILSKO – Evidujeme tři pokusy o podvod během jediného dopoledne.

V pátek 27. dubna kolem 10.30 zazvonil v domácnosti 78leté ženy ze Semilska telefon, a když zvedla sluchátko, ozval se jí muž, který o sobě tvrdil, že je její vnuk. Během hovoru se od něj dozvěděla, že má údajné problémy u notáře a z toho důvodu potřebuje ještě téhož dne půjčit částku 200 000 korun. Dost na ní naléhal a apeloval na její city se slovy : „ty jediná mě můžeš zachránit“.  Seniorka ale takovou hotovostí doma  nedisponovala, což mu sdělila. Neznámý hned potom hovor ukončil a už znovu nezavolal. Později se spojila telefonicky s dcerou a o podivném telefonátu ji informovala, přitom zjistila, že její skutečný vnuk od ní žádné peníze nežádal. Z uvedeného důvodu vše oznámila policistům.

V průběhu dokumentování tohoto případu vyšlo najevo, že v pátek dopoledne , a to hned v 11.00 přijala podobný telefonní hovor na Semilsku také 75letá žena. I po ní chtěl falešný vnuk peníze. Na jeho „velký“ problém, jak se doslova vyjádřil, potřeboval 380 000 korun a zlaté šperky. Ten měl  údajně rovněž trable  u notáře, odkud jí prý volal. Seniorka mu na jeho žádost odpověděla, že má u sebe jen peníze na pohřeb, které mu v žádném případě dát nemůže. Po krátkém přemlouvání to vzdal a zavěsil. Na radu syna pak o telefonátu informovala nás.

Neznámý podvodník si na vnuka zahrál ještě před 80letým seniorem ze Semilska, kterému minulý pátek volal v 11.30. I tento hovor proběhl podle známého scénáře a začal asi takto : „Ahoj dědo, mám problém, potřebuji půjčit peníze“. Volající si mu řekl o 250 000 korun, ale naštěstí  senior tyto finance neměl, a proto mu poradil, ať si zažádá o půjčku jinde. Tím jejich hovor skončil.

Z uvedených případů je patrné, že  podvodníci na seniory útočit nepřestali. Při odhalování identity těchto pachatelů nám mohou pomoci sami senioři  tak, že volajícího například požádají, aby se jim ozval později, protože si musí vše  promyslet. Zkušenosti ukazují na to, že podvodníci jsou ochotni zavolat jednomu člověku i vícekrát, pokud mají naději, že z toho bude profit. Ihned po ukončení prvního hovoru s podezřelým člověkem, který žádá o peníze, nám mohou senioři vše oznámit přes bezplatnou tísňovou linku 158 a my si už učiníme potřebná opatření k dopadení pachatelů. Výhodou pro nás je, když můžeme jít po „horké“ stopě.

Žádostmi o peníze jsou nejvíce ohroženi senioři, kteří mají doma pevnou telefonní linku. V Libereckém kraji neevidujeme žádný takový telefonát, který by se uskutečnil prostřednictvím mobilního telefonu. Senioři by si měli uvědomit, že není normální, aby je blízcí rodinní příslušníci žádali o statisíce  po telefonu.  Podvodníci, kteří se za jejich příbuzné po telefonu vydávají, se jim ukázat nemohou, protože by se prozradili. Z uvedeného důvodu se jim snaží namluvit, že jsou v časové tísni a proto posílají za sebe kamaráda, kolegu z práce nebo třeba taxikáře, aby peníze pro ně vyzvedl.

Při této příležitosti prosíme občany , aby si se svými rodiči a prarodiči o možném  nebezpečí podvodných telefonátů promluvili a poučili je o tom, jak se mají správně zachovat. Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v tuto chvíli připravuje  informační kartičku, která na tuto problematiku upozorňuje a policisté ji pak budou distribuovat seniorům v celém kraji.

Zdroj: www.policie.cz